Devralan üçüncü kişiler üzerinde kalan taşınmazın tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulamaz- Yargıtay Kararı

Devralan üçüncü kişiler üzerinde kalan taşınmazın tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulamaz

İptal ve tescil isteği reddedildiğinden, devralan üçüncü kişiler üzerinde kalan taşınmazın tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına ilişkin istek hakkında hüküm verilmemiş olmasının sonuca etkili görülmemesine göre, davacının tüm, davalı Himmef in ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. (Y2HD, 15.02.2011, E. 2010/22976, K. 2011/2458.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 11:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.