Detaylı Maaş Haczi Talebi

Nis 7, 2020 | İcra Hukuku

Detaylı Maaş Haczi Talebi

ADANA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

İCRA DOSYA NO:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

ADRES:

KONU: Maaş Haczi Talebi

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen dosyası ile borçlu hakkında başlatılan takip kesinleşmiştir.

Buna göre yukarıda ismi yazılı bulunan borçlunun yine yukarıda adı geçen işyerinden almakta olduğu fazla mesai, evlilik, çocuk zamları, hafta ve genel tatil ücretleri hariç olmak üzere, maaşının prim, ikramiye, (borçlu bazı aylarda çift maaş ve ücret almakta ise haczimizin çift maaş aldığı durumlarda da dikkate alınmasına, kesintinin çift maaş üzerinden yapılmasına), toplu sözleşme farkı, nema ve benzeri sosyal haklarının 1/4′ ünün, izin ücretinin, kıdem ve ihbar tazminatının ayrıca başkaca hak, alacak, tazminatları var ise bu hak, alacak ve tazminatlarının da alacak miktarını geçmemek üzere tamamının haczine, borçlunun emekli olması durumunda emeklilik işlemi ile birlikte haczimizin işlenerek sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesine karar verilmesini ve bu hususlarda borçlunun çalışmakta olduğu işyerine müzekkere yazılmasına;

Yazılacak müzekkerede İcra ve İflas Kanunu’nun 355 nci maddesi gereğince;

Haczin konularak ilk aylığından itibaren tevkifata başlanılması ve borç bitinceye kadar devam ettirilmesi,

Haczin icra edildiğinin ve borçlunun maaş veya ücret miktarının maaşında haciz var ise borç miktarlarının ve haciz sırasının bir hafta zarfında dairemize bildirilmesi,

Yapılacak tevkifatların muntazaman ve gününde ikinci bir yazışmaya mahal bırakılmadan borçlu bulunduğu dosyamıza yatırılması,

Borçlunun maaşında vuku bulacak değişiklik ile hizmetine son verildiği taktirde dairemize bildirilmesinin de istenilmesine,

Yukarıda yazılı olduğu üzere bu hususlara riayet edilmediği takdirde borçlunun maaşından kesilmeyen ve kesilip de ilk vasıta ile gönderilmeyen paralar için İ.İ.K.nunun 356 ncı maddesine istinaden ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın sebebiyet verenlerin maaş veya sair mallarından tahsili cihetine gidileceği, ayrıca aynı Kanunun 357. maddesi gereğince cezai takibat yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’ na ihbar edileceği hususlarının da yazılmasına karar verilmesini müvekkilim  adına saygıyla dilerim. tarih                         

ALACAKLI VEKİLİ

Maaş Haczi Müzekkeresi

T.C.
ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alacaklının adı, soyadı ve adresi

:

 

Alacaklı vekilinin adı soyadı ve adresi

:

 

Borçlunun adı soyadı

:

 

Borç Miktarı

 

:

1.994,54 TL

Yukarıda ismi yazılı borçlunun, borcu bitinceye kadar ücret, prim ve diğer ücret eklerinin dörtte birinin (1/4), kıdem ve ihbar tazminatı, NÖBET PARASI ile diğer tazminat ve teminatlarının tamamının borç yeter miktarının haczine karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılarak, haczin kayıtlarınıza işlenmesi, sonucunun Müdürlüğümüze bildirilmesi ve yapılacak kesintilerin Müdürlüğümüze ait banka hesabına yatırılması, borçlunun maaşı ve çalışmasında bir değişiklik olması halinde durumun derhal Müdürlüğümüze bildirilmesi, maaşı üzerinde başkaca haciz bulunması halinde bunların ve Müdürlüğümüz dosyasının sırasının bildirilmesi, aksine hareket edenler hakkında İcra İflas Kanunu’nun 356. ve 357. maddelerinin uygulanacağının bilinmesi rica olunur. tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:

 

 

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcra Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı:

 

 

 

 

                   

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.