Detaylı Maaş Haczi Talebi

Detaylı Maaş Haczi Talebi

ADANA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

İCRA DOSYA NO:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

ADRES:

KONU: Maaş Haczi Talebi

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen dosyası ile borçlu hakkında başlatılan takip kesinleşmiştir.

Buna göre yukarıda ismi yazılı bulunan borçlunun yine yukarıda adı geçen işyerinden almakta olduğu fazla mesai, evlilik, çocuk zamları, hafta ve genel tatil ücretleri hariç olmak üzere, maaşının prim, ikramiye, (borçlu bazı aylarda çift maaş ve ücret almakta ise haczimizin çift maaş aldığı durumlarda da dikkate alınmasına, kesintinin çift maaş üzerinden yapılmasına), toplu sözleşme farkı, nema ve benzeri sosyal haklarının 1/4′ ünün, izin ücretinin, kıdem ve ihbar tazminatının ayrıca başkaca hak, alacak, tazminatları var ise bu hak, alacak ve tazminatlarının da alacak miktarını geçmemek üzere tamamının haczine, borçlunun emekli olması durumunda emeklilik işlemi ile birlikte haczimizin işlenerek sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesine karar verilmesini ve bu hususlarda borçlunun çalışmakta olduğu işyerine müzekkere yazılmasına;

Yazılacak müzekkerede İcra ve İflas Kanunu’nun 355 nci maddesi gereğince;

Haczin konularak ilk aylığından itibaren tevkifata başlanılması ve borç bitinceye kadar devam ettirilmesi,

Haczin icra edildiğinin ve borçlunun maaş veya ücret miktarının maaşında haciz var ise borç miktarlarının ve haciz sırasının bir hafta zarfında dairemize bildirilmesi,

Yapılacak tevkifatların muntazaman ve gününde ikinci bir yazışmaya mahal bırakılmadan borçlu bulunduğu dosyamıza yatırılması,

Borçlunun maaşında vuku bulacak değişiklik ile hizmetine son verildiği taktirde dairemize bildirilmesinin de istenilmesine,

Yukarıda yazılı olduğu üzere bu hususlara riayet edilmediği takdirde borçlunun maaşından kesilmeyen ve kesilip de ilk vasıta ile gönderilmeyen paralar için İ.İ.K.nunun 356 ncı maddesine istinaden ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın sebebiyet verenlerin maaş veya sair mallarından tahsili cihetine gidileceği, ayrıca aynı Kanunun 357. maddesi gereğince cezai takibat yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’ na ihbar edileceği hususlarının da yazılmasına karar verilmesini müvekkilim  adına saygıyla dilerim. tarih

                                                                                   

ALACAKLI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 7 Nisan 2020 12:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.