Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Islah Dilekçesi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Islah Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO               :  2019/ Esas

DAVACILAR            :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALILAR            :

VEKİLİ                      :

VEKİLİ                      :

ARTIRILAN

ESAS DEĞER :

İSTEM KONUSU   : Müvekkiller için hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatı için ıslah istemidir.

İZAHI        : Yukarıda dosya numarası ile mahkemenizde görülen davada fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil X için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 100.000,00 TL manevi tazminatın, müvekkil X için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 50.000,00 TL manevi tazminatın ve müvekkil Y için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 50.000,00 TL manevi tazminatın davalılar X ve X’dan haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili istemli dava açmıştık.

Yine mahkemeniz dosyasında birleşen X Asliye Hukuk Mahkemesinin X esas sayılı dosyası ile fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil X için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının, müvekkil y için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile müvekkil Z için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı X Sigorta AŞ.’den haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili istemli dava açmıştık.

Aktüerbilirkişi raporu doğrultusunda davamızı aşağıdaki şekilde ıslah ediyoruz.

Müvekkiller için talep etmiş olduğumuz destekten yoksun kalma tazminatlarını müvekkil X için X TL’ye, müvekkil Y için X TL’ye ve müvekkil Z için X TL’ye arttırarak ıslah ediyoruz.

T. SONUCU : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; müvekkil X için X TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 100.000,00 TL manevi tazminatın, müvekkil Y  için X TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 50.000,00 TL manevi tazminatın, müvekkil Z için X TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 50.000,00 TL manevi tazminatın davalılar … dan haksız fiilin meydana geldiği tarih olan X tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile müşterek ve müteselsilen tahsiline, müvekkiller için talep edilen destekten yoksun kalma tazminatlarından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla X için X TL, X için X TL ve X için X TL’sinin davalı X Sigorta A.Ş.’den haksız fiilin meydana geldiği tarih olan X tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara sorumlu oldukları miktarlar oranında tahmiline karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                               Davacılar Vekili

               Av.

Tazminat Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 13:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.