Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Islah Dilekçesi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Islah Dilekçesi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Islah Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO               :  2019/ Esas

DAVACILAR            :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALILAR            :

VEKİLİ                      :

VEKİLİ                      :

ARTIRILAN

ESAS DEĞER

İSTEM KONUSU      : Müvekkiller için hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatı için ıslah istemidir.

İZAHI                         : Yukarıda dosya numarası ile mahkemenizde görülen davada fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil X için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 100.000,00 TL manevi tazminatın, müvekkil X için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 50.000,00 TL manevi tazminatın ve müvekkil Y için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 50.000,00 TL manevi tazminatın davalılar X ve X’dan haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili istemli dava açmıştık.

Yine mahkemeniz dosyasında birleşen X Asliye Hukuk Mahkemesinin X esas sayılı dosyası ile fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil X için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının, müvekkil y için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile müvekkil Z için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı X Sigorta AŞ.’den haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili istemli dava açmıştık.

Aktüer bilirkişi raporu doğrultusunda davamızı aşağıdaki şekilde ıslah ediyoruz.

Müvekkiller için talep etmiş olduğumuz destekten yoksun kalma tazminatlarını müvekkil X için X TL’ye, müvekkil Y için X TL’ye ve müvekkil Z için X TL’ye arttırarak ıslah ediyoruz.

 

T. SONUCU : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; müvekkil X için X TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 100.000,00 TL manevi tazminatın, müvekkil Y  için X TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 50.000,00 TL manevi tazminatın, müvekkil Z için X TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 50.000,00 TL manevi tazminatın davalılar … dan haksız fiilin meydana geldiği tarih olan X tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile müşterek ve müteselsilen tahsiline, müvekkiller için talep edilen destekten yoksun kalma tazminatlarından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla X için X TL, X için X TL ve X için X TL’sinin davalı X Sigorta A.Ş.’den haksız fiilin meydana geldiği tarih olan X tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara sorumlu oldukları miktarlar oranında tahmiline karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                                                   Davacılar Vekili

                                                                                                              Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.