Bir Sayfa Seçin

DERNEK TASFİYESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMLER

USULEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER SIRASIYLA ŞU ŞEKİLDE OLMALIDIR:

1-Genel Kurul Toplantısı MK Madde 78 (aşşağıda madde metni yer almakta) uyarınca gerekli çoğunluklarla toplanmalıdır.Toplantı gündemi derneğin tasfiyesi olacaktır.EK(Dernek Tasfiye Kurul Kararı.doc) ‘ta genel kurul toplantı zaptının nasıl olması gerektiğine dair bir örnek hazırladım sizin için.Bu zapttaki şekilde genel kurul toplantısı seyir etmelidir.

NOT:Ekteki örnekte göreceğiniz gibi, en son yönetim kurulu üyeleri otomatikman tasfiye kurulu üyeleri haline geliyorlar. Tüm bu bahsettiğimiz evrakları son yönetim kurulu üyeleri, tasfiye kurulu üyesi sıfatıyla imzalayabilirler.

2-Usulüne uygun olarak toplanan ve ekteki örnektekine benzer şekilde seyredip sonuçlanan genel kurul karar zaptıyle birlikte 2. aşama Tasfiye Tutanağıdır.Derneğin kurulduğu günden bugüne kadar kullanmış olduğu tüm defter ve makbuzların, onay mercilerinin ve ne kadar kullanıldıklarının yazılı olduğu tutanaktır.Bu tutanağın örneği de EKTEDİR(Dernek Tasfiye Tutanak.doc) Ayrıca, derneğin kapandığı yılın başındaki mevcudu, yıl içindeki gelir gider durumu ve fesih işlemine girerken ki mevcutları da bu tutanakta belirtilir. Bizim tavsiyemiz, mümkünse fesih öncesinde derneğin tüm varlıklarını sıfırlamanızdır. Nakit, gayrimenkul ya da demirbaş mevcudu olan derneklerin kapanışı uzun sürmekte, tüm varlıkları sıfırlanana kadar da sonuçlanmamaktadır.

3-Yukarıda saydığımız evrakları(Dernek Tasfiye Kurul Kararı ve Dernek Tasfiye Tutanağı) Genel Kuruldan sonra yedi gün içinde İl Dernekler Büro Amirliğine EK(İl Dernekler Müdürlüğüne.doc) ‘te örneği gösterildiği gibi teslim ediyorsunuz. Eğer derneğinizin herhangi bir mevcudu yok ise, başvurduktan ortalama bir hafta sonra da, tasfiyenin sonuçlandığını gösteren belgeyi teslim alıyorsunuz.

ÖNEMLİ NOT: Fesih tarihinden itibaren 5 yıl boyunca tüm belge ve defterleri saklamanız gerektiğini de unutmayınız.

ÖNEMLİ NOTMedeni K. Madde 78- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

-Genel Kurul Sonuç Bildirimi’nin 30 gün içinde değil, 7 gün içinde yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde, Genel Kurulu Bildirimini yaptıktan sonra, fesih başvurusunun da Genel Kurul tarihinden itibaren 7 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: (Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde   …………..Derneği” ibaresi kullanılır.)

EKLER: 1-İl Dernekler Müdürlüğüne

2-Dernek Tasfiye Kurul Kararı

3-dernek_tasfiye_tutunak

 

Avukat Saim İncekaş – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık

Son Güncelleme Tarihi