Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası

Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Dava Dilekçesi


…….  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

DAVALI                                            :

KONU                                               : Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitiİstemi.

AÇIKLAMALAR  

1-) Müvekkilim, … Derneği’nin… no’lu üyesidir. Müvekkilim adı geçen dernek adına toplumsal faaliyetlere katılmıştır.

2-) Müvekkilimin de üyesi bulunduğu dernek Medeni Kanun”un 87.maddesinde sayılan sebeplerden olan … sebebiyle aynı madde gereğince kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır.

3-) Bu durumun yasal olarak da tespiti için talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 87 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      Dernek tüzüğü, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Derneğinin, Medeni Kanun hükümlerine göre kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.