Derneğin Feshi Davası Dilekçesi Örneği

Eki 3, 2018 | DİLEKÇELER

Derneğin Feshi Davası Dilekçesi Örneği


ÖRNEK – 1


 

… MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                        :

           

DAVALI                      : …  Derneği Yönetim Kurulu.

KONU                          : …  Derneği’nin feshi istemidir.

AÇIKLAMALAR       :

1-) Davalı  ……. Derneği kuruluş amacına aykırı hareket etmektedir. Dernek … Derneği olarak kurulduğu halde , …

           

2-) Müvekkilimiz de bu derneğin … numaralı üyesidir.

3-)

4-)

5-) Dernek kuruluş amacına hizmet etmediğinden ve yöneticilerinin çevresine kötü örnek olduğundan derneğin feshini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER  : Dernekler Kanunu,TMK ve diğer ilgili yasa maddeleri

HUKUKİ DELİLLER  : Dernek Tüzüğü, anıklar

SONUÇ VE İSTEM      : Açıklanan nedenler ile derneğin feshine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

                                  

                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                  Av.


ÖRNEK – 2 


…….  MAHKEMESİNE

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Kuruluşunda Noksanlık Bulunan Derneğin Feshi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1-) … Derneği, … Valiliğine vermiş olduğu …/…/… tarihli kuruluş bildirimi ile tüzel kişilik kazanmıştır.

2-) Ancak mülki amir tarafından yapılan incelemede Dernek Tüzüğü’nde bazı eksikliklerin bulunduğu ve bunların 30 gün içerisinde ikmal edilmesi gereği ilgililere tebliğ edildiği halde bu eksiklikler süresi içerisinde tamamlanmamıştır.

3-) …Valiliği tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazı ile derneğin feshi için dava açılması gereği bildirilmiştir.

                                          

4-) Bu nedenlerle adı geçen derneğin feshi için işbu davanın açılması ve  dava sonuna kadar derneğin faaliyetlerinin de tedbiren durdurulmasını istemek zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : İlgili dernek tüzüğü, bildirim yazıları, …Valiliği’nin yazılı talebi bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Derneği’nin feshine, tedbiren faaliyetlerinin durdurulmasına,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.