Deneyim ve Tecrübe

Adana Mahkemelerinde Dava ve Yargılama Deneyimi

Başarının Yol Haritası

Emsal Karar Dayanaklı Sonuç Analizi

Yerleşik içtihatlar çerçevesinde çoğu dava türünde duruşma dahi gerçekleşmeden sulh sözleşmesi ile sonuca varılması mümkündür. İçtihat oluşturmak ve doğru yönde kullanmak Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışma Bürosu olarak meslekteki ilham sebebimizdir. Tarafımızca elde edilen bazı içtihatlar şu şekildedir:

-Borçlu eşin eve haciz getirmesi boşanma sebebidir-Restoranda üzerine çay dökülen müşterinin tazminat hakkı

-Starbucks kahve dükkanında kaygan zemin levhası asılmaması nedeniyle düşüp sakatlanan müşterinin tazminat hakkı

-Otelin giriş kapısındaki buzlanma nedeniyle geçirilen trafik kazasında otelin sorumluluğu

-Polis-şüpheli çatışması esnasında yaralanan diğer vatandaş

-Hastane ihmali nedeniyle hastalık kapılmasına dayalı ölüm

Yargılama Aşaması – Duruşma

Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları engin duruşma ve tahkikat deneyimine sahiptir. Bu bağlamda müvekkilerimiz lehine hızlı bir şekilde aldığımız ara karar ve nihai karar örnekleri:

– Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Bürosu ekonomik ve duygusal şiddete maruz kalan müvekkiline hızlı bir şekilde ortak konutun tahsisi kararı çıkarttı

-Seyhan/Adana, ihtiyati tedbir kurumunun efektif işletilmesi neticesinde muvazzalı işlem ve ilişkiler tespit edildi,

-Çukurova/Adana, yüksek meblağlı birikmiş nafaka borcu tek bir haciz işlemi ile tahsil edildi,

-Adana/BİM(Bölge İdare), hizmet sözleşmesinin yorumunda gözden kaçırılan ilke kararı yerel mahkeme kararını bozdu ve icrası durduruldu

Temyiz-Murafaa

Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Bürosu temyiz ve istinaf avukatlık sürecinde de başarılı sonuçlara imza atmıştır. Yüksek mahkeme Yargıtay’dan aldığımız kesin kararlardan bazıları:

-Muris muvazaasında gizli sözleşmenin ispat şekli,

-Boşanmada manevi tazminatın ölçülülük ilkesi çerçevesinde ele alınması,

-Duyum tanıklığının işlevselliği ve kullanım alanı,

-Delil takdirinde hata ve yetersiz gerekçe ile oluşturulan karar,

-Velayet tesisinde kardeşlerin birbirinden ayrılmama ilkesi ve uygulaması

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışma Bürosu Adana Barosu‘na kayıtlı olarak çalışmaktadır.

error: