Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi

May 17, 2019 | Kovuşturma-Yargılama

 ADANA NÖBETÇİ İNFAZ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

ŞİKAYET EDEN                  :

 

VEKİLİ                                    : Avukat Saim İNCEKAŞ

ŞİKAYET EDİLEN

KARAR                                 : Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü-İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu’nun 05.04.2019 tarihli, 2019/4…İİDK sayılı, İhlal Nedeniyle Yükümlünün Ceza İnfaz Kurumuna İadesinin Değerlendirilmesi konulu kararı.

 

TEBLİĞ TARİHİ                  : 15.04.2019

 

DİLEKÇENİN KONUSU    : Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü-İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu’nun ilgi sayılı kararına ilişkin şikayetimiz ile müvekkilime ait mazeretin kabulü ve infazın denetimli serbestlik rejimlerine göre aynen devamına ilişkin taleplerimizin arz edilmesinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                  :

 

1-Müvekkilim Öz…Ç.. hakkında Fethiye İnfaz Hakimliği’nin 17.08.2018 tarih ve 2018/2285 sayılı karar ile koşullu salıverilme tarihine kadar denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verildiği, söz konusu karara ilişkin denetimli serbestlik altında bulunacağı süre içerisinde uyması gereken kural ve yükümlülüklerin kendisine tebliğ edildiği, ‘bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma’ yükümlülüğünün ihlal edilmesi sebebiyle Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü-İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu tarafından 29….2018 tarih ve 2018/1… sayılı kararla uyarıldığı, 20.03.2019 tarihinde ikinci olarak ‘bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma’ yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle müvekkilin ibraz etmiş olduğu mazeret dilekçesinin reddine, koşullu salıverilme tarihine kadar cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi talebiyle dosyanın kapatılmasının kabulüne     2(iki) muhalif oy karşısında oy çokluğu ile karar verilmiştir. (EK-1)

2-Ancak müvekkilimin yükümlülüklerini ihlal etmede ısrarcı olmadığı, ihlal sebebinin kasıtlı olarak meydana gelmeyip özel durumlar sonrasında vuku bulduğu, müvekkilimin dış dünyaya uyum sağlayarak sigortalı bir işte çalışıp ailesini geçindirdiği, bu uğurda ailesi ile birlikte sabit bir ikamette hayatını idame ettirdiği, aile bağlarını güçlendirerek topluma ve diğer bireylere yarar sağladığı bu nedenle şikayetimizin reddi cihetine gidilmesi durumunda 55 yaşında şeker hastası olup hayatı yeniden kazanmaya çalışan bir hükümlünün hayatının derdest olacağı gerçekleri karşısında anılan karara karşı süresi içerisinde şikayet etme zaruriyetimiz hasıl olmuştur.

Gerçekten de 1964 doğumlu olan müvekkilim, (EK-2) de ibraz etmiş olduğumuz sağlık raporu ile de anlaşılabileceği üzere 15 yıldır kronik şeker hastasıdır. Şeker hastalığı birden fazla komplikasyon ile birlikte müvekkilimizde mevcut olduğundan müvekkilimizin hayatını idame ettirmesini güçlendirmektedir. Şeker hastalığının kişide unutkanlık, bellek sorunları, bilinçsel kayıp ve bunamaya yol açtığı da bilimsel kanıtlarla ileri sürülmektedir. (EK-3)

Diğer taraftan müvekkilim, mernis adresi olan “…. Oya Çıkmazı Sokak No:4/5 İzmit/Kocaeli” adresinde ikamet etmektedir. (EK-4) Sabit bir ikametgaha sahip olan müvekkilimin hem kendi bakımını hem de aynı şekilde şeker hastası ve hipertansiyonu bulunan annesi …. bakımını ve geçimini sağlamaktadır. Bu uğurda uzunca bir süre sigortalı bir işte çalışan ve halen de orada çalışmayı devam ettiren müvekkilim hayata tekrardan tutunmayı başarmıştır. (EK-5) Denetimli serbestlik hükümlerine uygun, topluma, ailesine ve diğer bireylere yararlı işler yaparak cezasını infaz eden bu süreçte herhangi bir suça karışmamış müvekkilim, annesi ….SEVİNÇ’in eşi yani beraber yaşadıkları üvey babası …. (EK-6)03.2019 tarihinde feci bir trafik kazası ile kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktadır. (EK-7) Bu süreçte annesinin şeker rahatsızlığının ve buna bağlı rahatsızlıklarının üst seviyelere çıkması (EK-8), diğer kardeşlerinin cenaze ve diğer işlemler için kaza yeri olan Tarsus’a gitmeleri ile birlikte hem aileye taziye ziyaretlerine gelenleri karşılamak hem hasta olan annesiyle ilgilenmek hem de defin ve ölüm sonrası yapılacak işlemlerini yapmak yine birden fazla komplikasyonla birlikte şeker hastası olan müvekkilime kalmıştır. Babalarını feci bir şekilde kaybeden müvekkilim ve ailesi çok zor süreçten geçerken müvekkilim hiçbir kasıt olmaksızın, tamamen hastalığın ve bu zor sürecin üzüntüsü ve yıpranmışlığı olarak yükümlülüğünü gereği gibi ifa edememiş ve bu durumdan da çok pişman olmuştur. Denetimli Serbestlik yükümlüğünü 19.03.2019 tarihinde kaçıran müvekkilim hemen ertesi günü belgelerini toparlayıp zor süreçten geçtiğini bu nedenle imzanın kaçırıldığını, herhangi bir kastının yahut ihlal etmede ısrarının bulunmadığını ifade etmiştir. Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü-İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonunun da 2 üyenin de müvekkilimizin mazeretini haklı görmesi sebebinin bu husus olduğunu düşünmekteyiz.

Ülkemizde ceza normlarının amacının; kişiyi ıslah etmek ve topluma geri kazandırmak olduğu hususu ile denetimli serbestliğin amacının; hükümlülerin dış dünyaya uyum sağlamaları ve aile bağlarını sürdürmeleri olduğu gerçekleri karşısında müvekkilimin denetimli serbestlik yükümlülüklerini ihlal etmekte ısrarcı olmadığı, topluma geri kazanılmış olan müvekkilimin ailesine ve kendisine yakışır bir hayat sürmeye çalışma gayretinin kırılmaması ve bu süreç içerisinde herhangi bir suça karışmayan müvekkilimin düzenli bir geliri ve yaşantısı olduğuna da vurgu yaparak yine ukarıda Sayın Hakimliğinize arz etmeye çalıştığımız hususlarla birlikte haklı olduğunu düşündüğümüz mazeretimizi takdirlerinize ibraz etmekteyiz.

 

 

NETİCE VE SONUÇ          : Yukarıda arz-ı izah etmeye çalıştığımız nedenler, dilekçemiz ekinde ibraz etmiş olduğumuz belgeler ve Sayın Hakimliğinizce re’sen takdir edilecek nedenler ile; müvekkilimizin haklı mazeretinin ve işbu şikayet dilekçemizin kabulü ile müvekkilimizin infazının denetimli serbestlik hükümlerine göre aynen devamına yönelik karar tesis edilmesi hususlarını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 16.04.2019

                                                                                               Hükümlü ……

                                                                                                              Vekili

                                                                                                  Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. O.B

    Sn. Av. Saim bey. Cumhuriyet savcılığı tarafından 1 yıl süreyle denetimli serbestlik ve tedavi süreci verildi. Tahliller denetimli serbestlik müdürlüğün ne temiz olarak ulaştı ardından gelen rehberlik ve iyileştirme programı düzenlendi. Fakat bu programa esnek çalışma saatleri sebebiyle katılamayacağımı belirttim bununla ilgili infaz hakkımız varmı?

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.