Delillerin hasredilmiş olması karşısında vekil daha sonra ibra edildiğine dair belge ibraz edemez

Ara 29, 2020 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi, Vekalet Sözleşmesi

Özet: Delillerin hasredilmiş olması karşısında vekil daha sonra ibra edildiğine dair belge ibraz edemez.

Davacılar, murislerinden kalan taşınmazların satışını yapması için davalıya Kadıköy 3. Noterliğinden 6.7.1984 tarihli vekâletname verdiklerini, kendilerine ait 3 adet taşınmazı davalının 3. şahıslara sattığını fakat bedellerini ödemediğini, satış bedelleri tutarı 18.100.000 TL’ye işlemiş faiz 13.122.500 TL’nin toplamı olan 31.222.500 TL üzerinden davalı hakkında icra takibi yaptıklarını, davalının borca itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile 31.222.500 TL’nin tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davalıya mahkemece 27.10.1987 ve 16.12.1987 tarihli oturumlarda tüm delillerini ibraz etmesi için mehil verilmiş olduğu halde davalı ibranameden bahsetmemiş ve daha sonraki1.3.1988 tarihli oturumda başkaca hiçbir delil bulunmadığını, tüm delillerin ceza dosyası içerisinde olduğunu bildirerek bu beyanını imzası ile tasdik etmiştir.

Davalı böylece delillerini hasretmiştir. Celp edilen Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1985/133-208 sayılı ceza dosyası içerisinde de herhangi bir ibraname mevcut değildir ve ceza dosyasında dahi davalı, ibranameden söz etmemiştir. Bütün bu aşamalardan sonra davalı, 21.1.1989 tarihli celsede Bakırköy 9. Noterliğinden tasdikli ibraname ibraz etmiş ise de; davacılar vekili aynı tarihli celsede yeni deli ibrazına muvafakatları bulunmadığını bildirerek karşı koşmuştur. Açıklanan bu olgulara göre davalı artık yeni delil ibrazı hakkını yitirmiştir. Öyle ise Mahkemenin ibranameye dayanak davayı reddetmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 16.9.1991 T. 5619 E. 7951 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.