Delil Tespitine İtiraz Dilekçesi

May 30, 2019 | DİLEKÇELER, Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Delil Tespitine İtiraz Dilekçesi -1-


ADANA SULH  HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 2018/15 D. İŞ; 2019/1 K.

 

BİLİRKİŞİ TESPİT RAPORUNA

İTİRAZ EDEN                          : 

VEKİLLERİ                              : Av. 

                                                

DELİL TESPİTİ İSTEYEN   :

VEKİLİ                                        :                                        

KONU                                     : Sayın Mahkemenize sunulan 21/01/2019 imza tarihli TESPİTE İLİŞKİN bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR:

1) Aleyhe delil tespiti istemi üzerine bilirkişiler Mak. Müh….. ve İnş. Müh. …. tarafından hazırlanan 21/01/2019 tarihli rapor,  29/02/2019 tarihi itibarıyla tarafımıza  tebliğ edilmiştir. Süresi içerisinde, işbu rapora itirazlarımızı sunuyoruz.

2) Öncelikle belirtmek isteriz ki; müvekkil şirket yetkilisine 13/11/2018 tarihinde herhangi bir ihtarname keşide edilmiş değildir. Müvekkil …. İnş. Gıda Tur. Nak. Hay. San. Ve Tic. Ltd.Şti.’e,  üzerinde 03/10/2018 tarihli PTT damgası olan ve  RR 049…. no.’lu posta gönderi kodu bulunan bir zarf 17/10/2018 tarihinde teslim edilmiş  ancak zarf muhteviyatında herhangi bir evrak bulunmadığı görülmüştür.

3) Müvekkil ….. İnş. Gıda Tur. Nak. Hay. San. Ve Tic. Ltd.Şti. tarafından , arsa malikleri/ tespit isteyenlere , 21/11/2018 tarihinde ihtarname keşide edilerek   “21/04/2016 T.’li APKİS uyarınca  yapıp tamamlanan ve iskan aşamasına gelen taşınmazlara yapılan RUHSATSIZ İLAVELERİN YIKILMASI VE İSKAN ALINMASININ SAĞLANMASI” istenilmiştir.

4) Delil Tespiti tarihi itibarıyla 36 ve 37 parsellerde bulunan A ve B bloklardan oluşan taşınmazlar ( 4 Blok ) , iskan alınacak ölçüde tamamlanmış ancak arsa maliklerinin şifahi talepleri doğrultusunda bir kısım ek işler yapılması gerektiğinden eksiklikler bulunsa da bunlar inşaatın iskanlarının alınmasına ve teslim edilmesine engel mahiyette değildir, sözleşme şartları yerine getirilmiştir.

5) 36 parselde bulunan  A blokta asansör yapılıp tamamlanmış ancak  bu arada belirsiz kişilerin zorlaması ile asansörün bir elektronik devresi arızalandığından tamirata alınmış ve bu durumdayken tespit yapılmıştır . Asansör kapısının yanındaki basit bir sıva eksikliği de giderilmiş durumdadır.  Asansör kulesi çatı üzeri duvar yalıtımları yapılmıştır.

6) 37 Parsel de bulunan A Blokta zeminde yalıtım yapılmış ise de,  tespit esnasında su sızıntısının görülmesi, zeminden kaynaklanan bir durum olmayıp, arsa maliklerinin imar barışından istifade edebilmek üzere, kot altında bulunan zemin toprağını ve yalıtımı kazımaları ve buradan da zemindeki kapalı mekana pencere açmaları sonucu dışarıdan yağmur suyu girişine sebebiyet verilmiştir. Zeminden gelen su sızıntısı yoktur.

7) 37 Parsel A bloktaki pencere açılımlarının proje ile farklılık arz ettiği tespiti yapılmış ise de imalat aşamasında arsa maliklerinin farklı isteklerinin değerlendirilmesi ve tüm bloklarda birlik sağlanabilmesi için tespit edildiği şekilde pencere açılımları yapılmıştır. Proje ölçülerinde değişiklik yoktur.

8) Arsa malikleri, imar barışından yararlanabilmek için,  yasa ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak, ( proje dışı ilave bağımsız bölümler 2018 yılı içerisinde inşaa edilmiştir. ) 37 parsel A blokta 6 adet bağımsız bölüm oluşturmak istemiş ve bu bağımsız bölümlerin yapımı için müvekkil yükleniciyi düşen 37 parsel  B blokta 4 adet bağımsız bölüm yapılmasını sağlamışlar ise de, yapılan delil tespitinin gereği gibi yapılmaması nedeniyle bu ekstra bağımsız bölümler raporda yer almamıştır.

SONUÇ VE İSTEM   : Kısaca yukarıda yer verdiğimiz hususlara binaen yokluğumuzda yapılan aleyhe delil tespitine ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.30/04/2019

                                                                                    DELİL TESPİTİNE İLİŞKİN

                                                                 BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYANLARINI SUNAN      

                                                                                          Ltd.Şti.

                                                                                            VEKİLİ

                                                                                     Av

EKİ : Vekaletname sureti

Delil Tespitine İtiraz Dilekçesi -2-


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO :
TESPİTE İTİRAZ : EDEN :
VEKİLİ :

Adres girilmemiş

VEKİLİ :
KARŞI TARAF :
KONU : Yokluğumuzda yapılan delil tespiti işlemine karşı usul ve içerik bakımından itirazlarımızın sunulması hakkındadır.  
AÇIKLAMALAR : 1-Yapılan delil tespiti işlemi usule aykırıdır. Usulen yerine getirilmesi gereken delil tespiti şartları yerine getirilmemiştir. Şöyle ki:

2- Yapılan delil tespiti işleminde içerik yönünden de aykırılıklar mevcuttur. İçerik yönünden itirazlarımız şunlardır: …. Yukarıda yapılan izahat1ar ve açıklamalar nedeniyle, yokluğumuzda usule aykırı olarak yapılan delil tespitine, keşif sonucunda düzenlenen tespit raporunun kendisine ve içeriğine açıkça itiraz etmekteyiz.

DELİLLER : Sözleşme, yazışmalar, gider pusulası ve sair her türlü delil.
İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; 1- Tüm yasal talep ve dava haklarımız saklı kalmak koşuluyla, usule aykırı olarak yapılan delil tespiti işlemine ve keşif sonrasında tanzim edilen bilirkişi raporunun içeriğine karşı ileri sürmüş olduğumuz itirazlarımızın kabulüne, 2- Yargılama giderlerinin tespit talep eden tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Tespite İtiraz Eden Vekili Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Delil Tespitine İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.