Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Mahkemenin Verdiği Delil Tespit Kararı

T.C. AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:
KARAR NO:
HAKİM:
KATİP:
TESPİT İSTEYEN :
KONUSU :
TALEP TARİHİ:

Delil tespiti isteyen x . 15/03/2014 tarihli dilekçesiyle delillerinin tespitini talep etmiş bulunmakla dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda:

G.D. :

Tespite konu hususların delil niteliğinde bulunduğu, tespit yapılmadığı takdirde, delillerin zayi olacağı ve ileride tespitinin meşakkatli ya da olanaksız bulunacağı anlaşılmış olmakla; HMK. md 400. uyarınca mahallinde delil tespiti yapılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM:
Ayrıntısı ve gerekçesi yazılı olduğu üzere:

1- Tespit isteyenin haklarının korunması için, mahallinde bilirkişiye tespit yaptırılmasına; karşı tarafa şimdilik tebligat yapılmamasına;
2- Tespit işleminin, 17/03/2014 günü saat 14:00’de yapılmasına;
3- Tespit gider avansı olarak 800 TL’nin tespit isteyen tarafça yatırılmasına;
4- Bilirkişi tarafından düzenlenecek raporun bir örneğinin tespit dilekçesiyle birlikte karşı tarafa tebliğine;
5- Harç peşin alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına, dosya üzerinden, itiraz kâbil olmak üzere karar verildi. 15/03/2014

Katip 72525         Hakim 3812

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.