Delil Sunma-Bildirme Dilekçesi

Sayfa İçeriği (Özet)

Son Güncelleme Tarihi

Mahkemeye Delil Sunma Dilekçesi -1-

ESKİŞEHİR ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE

DOSYA NO: 
DELİLLERİNİ SUNAN DAVACI:
VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA
KARŞI TARAF / DAVALI:
DELİLLERİMİZ:

Delillerimiz şunlardan ibarettir:
1- TrafikKazaTespit raporu.
2- Kazaya karışmış 52.SS.999 ve 53.MM.888 plaka sayılı araçların trafik kayıtları.
3- Kusurla ilgili bilirkişi raporu.
4- Polatlı Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/28 E. sayılı dosyasımn içeriği.
5- Davalısürücü S.Ş/ye ait alkol raporu
6- Davacı için aldırtılacak malûliyet oranını belirleme raporu
7- Gerektiğinde keşif icrası
8- Hesap bilirkişisinden alınacak maddi tazminat hesap raporu.
9- Tanık anlatımları
a. Sait Çandır, Adresi
b. Süleyman Şandır, Adresi
Tanıklar, davalının tek yönlü yola kontrolsüz girdiği, aşırı sürat yapıp davacının aracına arkadan çarptığı ve çarpma sonrası kaçtığına ilişkin görgüye dayalı bilgi sahibidirler.

SONUÇ : İşbu delil listemiz bilvekale saygıyla arzolunur.26/08/2014

Davacı Vekili Av. 

Savcılığa Delil Sunma Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

Soruşturma No   : 2019/

ŞÜPHELİ           : – T.C. NO:

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ : Av.

TALEP KONUSU     : Karşı tarafın sunmuş olduğu delil dilekçesine içerir beyanlarımız ve taleplerimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda yazılı bulunan soruşturma numaralı dava dosyasında tarafımızca toplanması gereken deliller bulunduğu dile getirmiştik.

Kaldı ki ; 08/05/2019 tarihli müşteki Vekili Av. ’nin vermiş olduğu dilekçesinde ise belirtilen çelişkileri ise somut evraklarla ve talep edeceğimiz delillerin gelmesi ile atfı cürüm niteliğinde olduğu anlaşılacaktır.

Bölgemizde yaşanılan cinayet olaylarında ise maalesef bir gerçektir ki; ailede birisi olaya karışmış ise karşı tarafın duymuş olduğu kin ve öfke ile tüm ailenin cezalandırılması ile hareket edilmiştir. Sayın Savcılığınızca verilen dilekçe de o yönde olduğu da görülecektir.

 Olay yerinde başkaca silahların kullandığı belirtilmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yapmış olduğu ifadelerinde ise özellikle bilgi alma şeklinde ifadeler şeklinde belirtilmiş ise de; İlçe Jandarma Komutanlığı’nın işlemleri ise alınan tanık beyanları ve kameralar kayıtları ile suç aleti bulunmuştur. Her bir kişinin ifadesi ise saatlerce sürmüştür. Buna ilişkin olarak da İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan ve görevde bulunan Komutanlarda da sorulabilir.

Olay yerinde başkaca silahın bulunduğu belirtilerek karşı tarafın olayı çarpıtma olayına gitmiştir. Bu da soruşturma dosyasını sürüncemede bırakarak müvekkilime ve ailesine karşı psikolojik baskı uygulamayı göstermektedir. Savcılık aşamasında ise müvekkillerim hakkında aleyhine olan hususlar toplandığı gibi lehine olan hususların da toplanması gerekmektedir. Eğer iddianame hazırlanacak ise ortaya konulacak olan somut delillere bakılması gerekir. Çünkü bu dava dosyasının bir geçmişi vardır. Her iki aile arasında bir husumet bulunmaktadır.  Karşı tarafın bulunmuş olduğu birçok dava dosyası da bulunmaktadır. Müvekkillerim ve aileleri defalarca mağdur olmuştur. Bunların tekrardan istenilip soruşturma dosyasının içerisine birer suretlerinin konulmasını talep etmekteyiz.

Karşı tarafın vermiş olduğu dilekçe de ise; müvekkillerimden olay yerinde olabileceği  hatta yerine gitmediği gibi bir şüphe bulunduğu belirtilmiştir. Ancak tarafımızca da müvekkilimin olay günü olay saatinde yerinde olduğuna ilişkin evraklarının istenilmesini talep etmekteyiz. Çünkü bu şekilde müvekkilim olan isnat edilen suçlama ile bir alakası olmadığı görülecektir. Kaldı ki müvekkilim olaydan yaklaşık 1 aya kadar abisi olan ile tartışmış ve konuşmamıştır. Ancak olay günü ise müvekkilim olan arayıp abisinin hastanede olması belirtilmesi üzerine hastaneye gitmiştir. (Müvekkilim ise olaydan sonra can ve güvenliği bulunmadığından dolayı olay yerinden bir gün sonra olan yani   tarihi itibari ile yıllık izne ayrılmıştır. Buna ilişkin olarak da evrakları Savcılığınıza sunmaktayız.)

Her ne kadar müvekkillerimce birer HTS kaydı istenilmiş ise de; soruşturma aşamasının ilk başından beri vefat eden olay günü ve saatinden sonra kimlerle görüştüğüne ilişkin HTS kaydı istenildiği zaman olay hakkında bilgi ve görgüsü olanlar aydınlanacaktır.

Kaldı ki müvekkillerimden  ikametgah ettiği evlerinde bulunduklarına ilişkin HTS kayıtları ile sinyaller ortaya çıktığı zaman olay yerinde bulunmadığı görülecektir.

Olayın daha fazla aydınlatılması için müvekkilimin olay yerine tekrardan götürülerek keşif yapılmasını talep etmiştik.

Ayrıca karşı tarafın delil dilekçesinde; belirtmiş oldukları sözlerin çıktıları alınarak müvekkilim olan sanki olayı azmettirme, iştirak gibi bir söylemlerde bulunulmuştur. Ancak her insan gibi sosyal medya üzerinde kullanmış olduğu hesapta birkaç cümle yazmıştır. Yazılma tarihine bakıldığı zaman 9 Ekim 2017 tarihidir. Olayın oluş tarihine bakıldığı zaman ise 26/04/2019 tarihidir. Olayın başka yere çarpıtılması ve bu aşamadan sonra iftira niteliğinde olduğu görülecektir.  Daha öncede belirtmiş olduğumuz gibi ile olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce kırgınlardı. Kesinlikle bir araya gelip konuşmamışlardır.

Kaldı ki; soruşturma dosyası hakkında kimsenin bir bilgisi olmamasına rağmen köyde bulunan diğer kişilere yanlış bilgiler verilerek müvekkilimin vefat eden önünü kestiği sırtından vurulduğu gibi bilgiler dolaşmakla beraber etraf kışkırtılmaya çalışılmaktadır. Bu süreç içerisinde de müvekkilimin ve ailesinin can güvenliği tehlikeye atılmaktadır.

Ayrıca ekte sunmuş olduğumuz mesaj kayıtlarına bakıldığı zaman  müvekkillerime sosyal medyadan atmış olduğu mesajlara bakıldığı zaman olayın kışkırtma aşamasına geçildiği de görülecektir.

En son olarak da nolu parselde bulunan mallarına zarar vermişlerdir. Buna ilişkin olarak da evraklarının istenilmesini dosya arasına alınmasını talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda bahsetmiş olduğumuz delillerin Sayın Savcılığınız tarafından toplanmasını, Saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                                                   ŞÜPHELİ MÜDAFİİ

                                                                                                

EKİ:

1-Yıllık İzin Evrakı

2- atmış olduğu mesaj görüntüleri                                                                                     

Delil Listesi Sunma Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.