Değer Artış Payının Parasal Karşılığının Belirlenmesi

EMKR’de DAP’ın Belirlenmesi

Katkı Payının ispatı ile oranı ve hesaba katılan malvarlıklarının değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra yapılacak son hesaplama işlemiyle DAP’ın parasal miktarının tespitinin yapılacağı ortadadır.

Buna göre: öncelikle katkı iddiasında bulunan eşin bu katkısının katkı ta- rihindeki değeri belirlenmeli ve bu belirlenen değerin söz konusu malvarlığının alım tarihindeki değeri içindeki oranı tespit edilmelidir.

Örneğin; 1.000.000 Tl alım değeri bulunan arsaya; edinilme tarihinde 100.000 Tl katkıda bulunmuş olan eşin; bu arsa üzerindeki katkı oranının 1/10 olduğu açıktır.

Katkı oranının böylece belirlenmesinden sonra; dava konusu malvarlığı- nın karar ya da tasfiye tarihindeki koşullara göre tespit edilecek sürüm değeri- nin; katkı oranıyla çarpımı DAP miktarını verecektir.

Örneğin; dava konusu arsanın tasfiye tarihindeki sürüm değeri l(X).(XX).(XX).- Tl olarak bulunmuş ise;: DAP ın bu miktar ve oranlara göre: (100.000.000. x 1/10, 10.000.000. Tl) bulunacağı ortadadır.

Belirtmek gerekir ki; EMKR nin sona ermesiyle muaccel olan DAP alacak hakkı; “Artık Dcğer’c katılma alacağından bağımsız bir alacak olarak var olduğundan: Artık Değer Hesabında dikkate alınsın veya alınmasın borçlu eşe karşı ileri sürülebilir” bir alacak niteliğindedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.