Bir Sayfa Seçin

Değer Artış Payının Parasal Karşılığının Belirlenmesi

EMKR’de DAP’ın Belirlenmesi

Katkı Payının ispatı ile oranı ve hesaba katılan malvarlıklarının değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra yapılacak son hesaplama işlemiyle DAP’ın parasal miktarının tespitinin yapılacağı ortadadır.

Buna göre: öncelikle katkı iddiasında bulunan eşin bu katkısının katkı ta- rihindeki değeri belirlenmeli ve bu belirlenen değerin söz konusu malvarlığının alım tarihindeki değeri içindeki oranı tespit edilmelidir.

Örneğin; 1.000.000 Tl alım değeri bulunan arsaya; edinilme tarihinde 100.000 Tl katkıda bulunmuş olan eşin; bu arsa üzerindeki katkı oranının 1/10 olduğu açıktır.

Katkı oranının böylece belirlenmesinden sonra; dava konusu malvarlığı- nın karar ya da tasfiye tarihindeki koşullara göre tespit edilecek sürüm değeri- nin; katkı oranıyla çarpımı DAP miktarını verecektir.

Örneğin; dava konusu arsanın tasfiye tarihindeki sürüm değeri l(X).(XX).(XX).- Tl olarak bulunmuş ise;: DAP ın bu miktar ve oranlara göre: (100.000.000. x 1/10, 10.000.000. Tl) bulunacağı ortadadır.

Belirtmek gerekir ki; EMKR nin sona ermesiyle muaccel olan DAP alacak hakkı; “Artık Dcğer’c katılma alacağından bağımsız bir alacak olarak var olduğundan: Artık Değer Hesabında dikkate alınsın veya alınmasın borçlu eşe karşı ileri sürülebilir” bir alacak niteliğindedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız