Değer Artış Payının Parasal Karşılığının Belirlenmesi

EMKR’de DAP’ın Belirlenmesi

Katkı Payının ispatı ile oranı ve hesaba katılan malvarlıklarının değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra yapılacak son hesaplama işlemiyle DAP’ın parasal miktarının tespitinin yapılacağı ortadadır.

Buna göre: öncelikle katkı iddiasında bulunan eşin bu katkısının katkı ta- rihindeki değeri belirlenmeli ve bu belirlenen değerin söz konusu malvarlığının alım tarihindeki değeri içindeki oranı tespit edilmelidir.

Örneğin; 1.000.000 Tl alım değeri bulunan arsaya; edinilme tarihinde 100.000 Tl katkıda bulunmuş olan eşin; bu arsa üzerindeki katkı oranının 1/10 olduğu açıktır.

Katkı oranının böylece belirlenmesinden sonra; dava konusu malvarlığı- nın karar ya da tasfiye tarihindeki koşullara göre tespit edilecek sürüm değeri- nin; katkı oranıyla çarpımı DAP miktarını verecektir.

Örneğin; dava konusu arsanın tasfiye tarihindeki sürüm değeri l(X).(XX).(XX).- Tl olarak bulunmuş ise;: DAP ın bu miktar ve oranlara göre: (100.000.000. x 1/10, 10.000.000. Tl) bulunacağı ortadadır.

Belirtmek gerekir ki; EMKR nin sona ermesiyle muaccel olan DAP alacak hakkı; “Artık Dcğer’c katılma alacağından bağımsız bir alacak olarak var olduğundan: Artık Değer Hesabında dikkate alınsın veya alınmasın borçlu eşe karşı ileri sürülebilir” bir alacak niteliğindedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 23:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.