Bir Sayfa Seçin

Değer Artış Payında Katkının Değer Karşılığı

DAP Hesabında Katkı Değeri

EMKR nin tasfiyesi sürecinde söz konusu olan DAP’ın hesabında; katkı ve katkı oranlarının belirlenmesinden sonra kuşkusuz ki; DAP’a konu olan malların değerlendirilmesi gerekecektir. Çünkü DAP miktarının tespiti ancak bu alacağa mesnet olan malvarlıklarının değerlerinin tespitiyle belli olabilir.

TMK nun 232. maddesinde konulan genel kurala göre: “Mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerleri esas alınır.” DAP da tasfiye tarihi, bu konuda açılan davanın karar tarihidir. Yani malların değerlendirilmesi Karar Tarihi olacaktır. Örneğin; 28.05.2002 tarihinde satın alınan tarlanın sürüm değeri, tasfiye yani bu konuda açılan davanın Karar Tarihi’ne göre belirlenir.

Ancak eğer evlenme tarihi 1992 gibi TMK nun yürürlük tarihi olan 01.01.20012 tarihinden önceki bir tarihe rastlayan, bir mal rejiminin tasfiyesi söz kokusuysa; o zaman EMKR ve DAP sorunlarının çözümü mevzuu bahis olmayacağından, malların değerlendirilmelerinin de genel kurallara göre ve dava tarihine göre yapılması gerekecektir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

May 11, 2019 | Uygulama | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız