Değer Artış Payında Katkının Değer Karşılığı

DAP Hesabında Katkı Değeri

EMKR nin tasfiyesi sürecinde söz konusu olan DAP’ın hesabında; katkı ve katkı oranlarının belirlenmesinden sonra kuşkusuz ki; DAP’a konu olan malların değerlendirilmesi gerekecektir. Çünkü. DAP miktarının tespiti ancak bu alacağa mesnet olan malvarlıklarının değerlerinin tespitiyle belli olabilir.

TMK nun 232. maddesinde konulan genel kurala göre: “Mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerleri esas alınır.” DAP da tasfiye tarihi, bu konuda açılan davanın karar tarihidir. Yani malların değerlendirilmesi Karar Tarihi olacaktır5‘. Örneğin; 28.05.2002 tarihinde satın alınan tarlanın sürüm değeri, tasfiye yani bu konuda açılan davanın Karar Tarihi’ne göre belirlenir.

Ancak eğer evlenme tarihi 1992 gibi TMK nun yürürlük tarihi olan 01.01.20012 tarihinden önceki bir tarihe rastlayan, bir mal rejiminin tasfiyesi söz kokusuysa; o zaman EMKR ve DAP sorunlarının çözümü mevzuu bahis olmayacağından, malların değerlendirilmelerinin de genel kurallara göre ve dava tarihine göre yapılması gerekecektir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.