Değer Artış Payı(DAP) Davası

Ara 14, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Değer artış payında değer kaymasının karşılığı ayni hak olarak değil bir alacak hakkı olarak verilmektedir.

Değer Artış Payı (DAP) = Katkı Yapılan Eşin Kişisel/Edinilmiş Malının Tasfiye Zamanındaki Değeri x Katkı Oranı (=Yapılan Katkı Değeri / Katkı Yapılan Malın Katkı Tarihindeki Değeri)

Katkı payı alacağı/değer artış payı alacağı boşanmanın eki niteliğinde değildir.

Değer artış payı (TMK. m. 227) alacağı için aşağıdaki koşullar gerçekleşmiş olmalıdır;

Değer artış payı alacağının alınabilmesi için istek bulunmalıdır, Mal rejimi sona ermiş olmalıdır, Diğer eşin malvarlığına katkı yapılmalıdır, Katkı hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın yapılmalıdır, Katkı yapılan malda tasfiye sırasında değer artışı ortaya çıkmalıdır, Değer artış payı alacağından vazgeçilmemiş olunmalıdır.

Bilindiği üzere eşler evlilikleri sonlandığında yaptıkları katkıların karşılığını 1.1.2002 öncesinde de isteyebilmekte idiler. Eşlerin katkıya yönelik istemleri iki şekilde adlandırılmaktadır;

2002 öncesi katkılarına yönelik istem katkı payı alacağı, 2002 sonrası katkılarına yönelik istem değer artış payı alacağı olarak adlandırılmaktadır. Örneğin o taşınmazın değer artışı karşılığı belirlenen payı verilmemektedir.

Değer Artış Payı Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

DAVALI:

KONU: Değer artış payı alacağı

Ankara 1. Aile Mahkemesinin 2009/1 esas ve 2012/1 karar sayılı kararı ile (Ekli belge: 2) evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle (TMK. m. 166 f. I-II) boşandık. Aramızdaki edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davasının açıldığı tarih olan 1.1.2009 tarihinden itibaren sona ermiş bulunmaktadır. (TMK m. 225 f. II)

Boşanma kararının kesinleşme tarihi olan 1.10.2012 tarihinden itibaren TMK m. 178 hükmünde öngörülen 1 yıllık süre içinde değer artış payı alacağına (TMK m. 227) ilişkin bu davamızı açmış bulunuyoruz.

Edinilmiş mallara katılma rejimin devamı sırasında davacıya ait 12 burma bilezik bozdurularak bedeli Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi, 50 ada, 40 parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın 1 numaralı bağımsız bölümünün satın alınması sırasında (Ekli belge: 3) davalıya verilmiştir.(Ekli belge: 4) Bu sebeple davacı eş tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan
değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olmuştur. (TMK m. 227)

Davacının değer artış payı alacağının davalıdan alınarak davacıya verilmesi için dava açma gereği doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, tapu kayıtları

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 227.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile bilirkişi incelemesi sonucu belirlenecek olan değer artış payı alacağımızın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKLİ BELGELER (HMK m. 121)

Nüfus aile kayıt tablosu
Boşanma kararı
Tapu kayıt örneği.
Tanık listesi
(Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK m. 76 f. I)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.