Davranışları iradi olmayan eş yararına maddi tazminat istenebilir- Yargıtay Kararı

Davranışları iradi olmayan eş yararına maddi tazminat istenebilir

Mahkemece, davalı eşin akıl hastası olması nedeniyle (TMK.m.165) tarafların boşanmalanna karar verilmiştir. Davalı eşin akıl hastası olması, tazminat talep etmesine ve koşullan varsa lehine tazminata hükmedilmesine engel değildir.

Akıl hastalığı, bu hastalığa düçar olanın davranışlannı iradi olmaktan çıkarır. Diğer tarafın ispatlanmış olan kusurunu kaldırmaz. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği ve eşine fiziki şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre davacı kusurludur. Öyleyse davalı yaranna Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddeleri gereğince uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, davalının tazminat taleplerinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 06.10.2011, E. 2010/13714, K. 2011/15057.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 08:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.