Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Davranışları iradi olmayan eş maddi tazminat ile sorumlu tutulamaz- Yargıtay Kararı

Davranışları iradi olmayan eş maddi tazminat ile sorumlu tutulamaz

Davacı-davalı kocanın akıl hastası olması nedeniyle davranışlarının iradi olmadığı ve bu sebeple de kusurlu olduğu kabul edilemeyeceğinden; davalı-davacı kadın yararına maddi tazminat (TMK. md. 174/1) verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 07.06.2011, E. 2010/6731, K. 2011/9991.)

Davranışları iradi olmayan eş maddi tazminat ile sorumlu tutulamaz

Davalının Türk Medeni Kanununun 405. maddesi gereğince kısıtlanmış olması nedeniyle davranışlarının iradiliğinden söz edilemez ve kendisine bu nedenle kusur yüklenilemez. Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi koşulları davada gerçekleşmemiştir. Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi gerekirken kabulü isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 10.10.2011, E. 2010/13933, K. 2011/15363)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 08:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.