Davaya Müdahale Dilekçesi Örneği

Davaya Müdahale Dilekçesi Örneği


ANKARA ……. İDARE MAHKEMESİ’NE

 

Dosya No                  : 2017 / …… E.

 

(DAVALI İDARE YANINDA)

Davaya Katılma

Talebinde Bulunan  : …………….. A.Ş.

Adresi                                    : ……………Çankaya/ANKARA

Vekili                         : Av. ………..

Adresi                                    : ………………

Davacı                                   : ………………

Davalı                                    : ………………..

Konu                          : Katılma dilekçesidir.

Açıklamalar              :

 

Davacı ……………. tarafından davalı …………… aleyhine, Çankaya ilçesi Lodumlu (Beytepe) ….. ada 1 parsel, ….. ada 1 parsel, ….. ada 1 parsel ve ….. ada 1 parselde değişiklik yapılmasına dair, ……. BB Meclisi’nin …/…./2017 tarih ve …..sayılı kararıyla onaylanan 1/10000 ölçekli imar planı değişikliğinin ve bu planın dayanağı olan …… BB Meclisi’nin …/…./2016 tarih ve …. sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli imar planı değişikliğinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istenmektedir.

 

Söz konusu taşınmazlar, müvekkile şirkete ait olduğundan, bu davada verilecek kararın sonucu, müvekkilimi doğrudan etkileyecektir.

 

İYUK’nun 31.maddesiyle atıfta bulunulan HMK’nun 66.maddesi uyarınca, bu davaya katılmasında açık yarar bulunan müvekkilimin davalı idarenin yanında katılması için yeterli sebep bulunmaktadır.

 

Bu nedenle, davaya, davalı idare yanında katılma talebimizin kabulünü talep etmekteyiz.

 

Sonuç ve İstem                    : Açılan bu davanın sonuçları, taşınmazların maliki olan müvekkilimin hak ve menfaatlerini etkileyeceği açık olduğundan, “davaya, davalı idare yanında katılma isteğimizin” kabulü ile dosya fotokopisinin tarafımıza verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

 

 

                                                                                              Katılma İsteminde Bulunan

                                                                                  ………………………SAN. VE TİC.A.Ş. Vekili

                                                                                     Av. …………………..

 

Ekler  :

1 – Vekaletname Örneği

2 – Tapu Senedi

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.