Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

Eki 20, 2018 | DİLEKÇELER

Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi -1-


ADANA X İDARE MAHKEMESİ’NE

Dosya No                  : 

(DAVALI İDARE YANINDA)

Davaya Katılma

Talebinde Bulunan  : …………….. A.Ş.

Adresi: 

Vekili: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Davacı                                   : 

Davalı                                    : 

Konu                          : Katılma dilekçesidir.

Açıklamalar              :

Davacı ……………. tarafından davalı …………… aleyhine, Çankaya ilçesi Lodumlu (Beytepe) …. ada 1 parselde değişiklik yapılmasına dair, ……. BB Meclisi’nin …/…./2017 tarih ve …..sayılı kararıyla onaylanan 1/10000 ölçekli imar planı değişikliğinin ve bu planın dayanağı olan …… BB Meclisi’nin …/…./2016 tarih ve …. sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli imar planı değişikliğinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istenmektedir.

Söz konusu taşınmazlar, müvekkile şirkete ait olduğundan, bu davada verilecek kararın sonucu, müvekkilimi doğrudan etkileyecektir.

İYUK’nun 31.maddesiyle atıfta bulunulan HMK’nun 66.maddesi uyarınca, bu davaya katılmasında açık yarar bulunan müvekkilimin davalı idarenin yanında katılması için yeterli sebep bulunmaktadır.

Bu nedenle, davaya, davalı idare yanında katılma talebimizin kabulünü talep etmekteyiz.

Sonuç ve İstem                    : Açılan bu davanın sonuçları, taşınmazların maliki olan müvekkilimin hak ve menfaatlerini etkileyeceği açık olduğundan, “davaya, davalı idare yanında katılma isteğimizin” kabulü ile dosya fotokopisinin tarafımıza verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

                                                                                              Katılma İsteminde Bulunan

SAN. VE TİC.A.Ş. Vekili 

Ekler  :

1 – Vekaletname Örneği

2 – Tapu Senedi

Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi -2-


 X SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                :

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALI                     :

KONU                        : Dava dilekçemizin yeni paydaşlara tebliğ edilmesi hakkında beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR      :

 

  1. Muris…………. yasal mirasçılarına  intikal eden ………..İli …….. ilçesinde bulunan, tapuda ………ada ….. parselde kayıtlı …….m2 taşınmazın …….m2 sine yani ………hissesine müvekkilim ve davalılar arasında  paylı mülkiyet söz konusudur.

  2. ….tarihinde  mahkemenizde açmış olduğumuz bu davada, arsa üzerindeki ortaklığın mümkünse aynen taksimini, mümkün olmadığı takdirde umuma açık arttırma suretiyle satılarak, satış bedelinin paylarımız oranında paylaştırılması için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur (ek-1).

  3. Taşınmaza ait tapu kaydından da anlaşılacağı üzere diğer davalılar ile birlikte taşınmaz üzerine ……………….tarafından da vakıflıdır şerhi koyulmuştur  (ek-2).

HMK’nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Davanın süratle sonuçlandırılabilmesi, öncelikle tarafların yargılamadan haberdar edilmeleri ile mümkündür.

Bu nedenle….tarihinde İstanbul… noter eliyle gönderilen ihtarname ile davalı paydaşlara davaya müdahil olmalarını ve satış isteminde bulunduğumuz dava dilekçesi tebliğ edilmiştir ek-3.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin  12.06.2014 tarihli 2014/4543 E. ve 2014/7944 K. Sayılı kararında;

Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin eksiksiz toplanıp tartışılabilmesi, davanın süratle sonuçlandırılabilmesi, öncelikle tarafların yargılamadan haberdar edilmeleri ile mümkündür. Kişinin, hangi yargı merciinde hakkında bir davanın bulunduğunu, hakkındaki iddia ve isnatların nelerden ibaret olduğunu bilebilmesi, usulüne uygun olarak tebligat yapılması ile sağlanabilir.

SONUÇ VE İSTEM    :

HMK’nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunlu olduğundan, dava dilekçemizin 7201 sayılı Tebligat Kanunununa göre davalılar a ve …………..’ne ihtar edildiğinden, davalıların davaya müdahil edilmesini arz ve talep ederiz.

 

Saygılarımızla,

Davaya Müdahale ile İlgili Mutlaka Okunması Gereken Yüksek Mahkeme Kararı

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.