DAVAYA KATILMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                           

07.01.2019

 

DOSYA NO                                         :   Esas

 

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN                                         :

 

VEKİLİ                                               :

SANIK                                                :

 

KONU                                                     : Müdahale talebimiz ve mazeret beyanlarımızdan ibarettir.

 

I- AÇIKLAMALAR :

1.1. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na tarihinde yapılan suç duyurusu dilekçesi ile; borçlu şirket.’nin müvekkil şirkete borçlarından ötürü Bakırköy. İcra Müdürlüğü’nün esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatılmış ve takibin kesinleşleşmiştir. Borçlu şirket adresinde tarihinde Büyükçekmeceİcra Müdürlüğü’nün Tal.nolu dosyasından yapılan hacizlerde çeşitli malların haciz altına alınmış ve sanık’e yediemin olarak teslim edilmiştir. Borçlu şirketin ödeme yapmaması nedeniyle haciz altına alınan menkullerin muhafazası amacıyla şirket adresine gidildiğinde 1 adet otomatik ahtapot, 400 alüminyum borusu, 1 adet Tophane makine freeze makinesi, 1 adet storm torna makinesi gibi menkullerin bulunmadığı görülmüş vetarihli haciz tutanağıyla bu durumun zapta geçirilmiştir. Sanık eylemleri ile,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(“TCK“)’nın 289 maddede yer alan “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçunun tüm unsurlarını gerçekleştirmiştir.

1.2.-Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nınSoruşturma Numaralı ve tarihli iddianamesinde şikayet dilekçemizde bulunduğumuz beyanlara yer verilmiş ve ” tarihli ve tarihli haciz tutanakları, yakalama kararı, cevabi yazılar, tutanaklar ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği”  sabit görülerek sanık in “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçundan cezalandırılması talep edilmiştir.

1.3. Sanık hakkında yakalama kararı verilmiş ve bu karar neticesinde yakalanan sanık Büyükçekmece sliye Ceza Mahkemesi’ninD.İş dosyasında alınan sorgusunda;  “” şeklinde beyanda bulunarak kovuşturmaya konu suçu ikrar etmiştir.

1.4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 237 maddesinde;

Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler.”

şeklindeki düzenleme gereğince kamu davasına katılma talebimiz bulunmaktadır. Nitekim sanık, müvekkil şirket alacağına binaen haczedilen mallara ilişkin olarak işlediği TCK’nın 289 maddesinde yer alan Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda suçunda müvekkil şirketin suçtan zarar gördüğü açıkça ortadadır.

1.5. İşbu dosya kapsamında sanığın atılı suçu işlemiş olduğunun sabit olması, müvekkilin anılan suçtan zarar görmüş olması sebebiyle davaya ilişkin müdahale talebimiz zaruret arz etmiştir.

1.6. Sanık hakkında şikâyetçi olduğumuzu beyanla, TCK’nın ilgili maddeleri gereğince tecziyesini ve dosyaya müdahil olarak katılmamıza karar verilmesini talep etmekteyiz.

1.7. Ayrıca Sayın Mahkeme tarafından 10.01.2019 tarih 09.10‘da yapılacak olan duruşmaya, … Sayılı dosyasının duruşmasında bulunacağımızdan katılamayacağız. Mesleki mazeretimizin kabulü ile mazeretli sayılmamıza karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

NETİCE VE İSTEM            :-Yukarıda belirtilen ve Sayın Mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle;

1-Davaya MÜDAHİL olarak kabulümüze,

2- Mesleki MAZERETİMİZİN KABULÜNE,

3-Sanığın eylemlerine uygun kanun maddesi hükümlerince alt sınırdan uzaklaşarak TECZİYESİNE,

karar verilmesini müvekkil adına vekâleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Müdahale Talebinde Bulunan

Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.