Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Davaya Fer’i Müdahale Dilekçesi Örneği

KAHRAMANMARAŞ (2). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Dosya No.:
DAVAYA KATILMAK İSTEYEN 3. ŞAHIS :
DAVACI :
DAVALI :
DAVA : Haksız İktisap Nedeniyle Bedel iâdesi
T. KONUSU : Görülmekte olan davada davalı yanında davaya katılma dileği.

AÇIKLAMA:
1. Davacı Ahmet B. İle davalı Mehmet C. arasında görülmekte olan “haksız iktisab nedeniyle bedel iadesi” davasında, HMK. md. 66 uyarınca, davalı yanında davaya katılmamda hukuki yararım vardır. Çünkü, dava konusu bedelin ilişkin bulunduğu makineyi davalıya ben satmıştım. Aramızda ayıba karşı tekeffülümü içeren hüküm ihtiva eden sözleşme de bulunmaktadır.

2. Bu nedenle, yanında yer almak istediğim davalı taraf davayı kaybedecek olursa, tarafıma rücu etmesi söz konusu olabilecektir. Esasen, yanında davaya katılmak istediğim davalı haklı konumdadır. Katılma talebim kabul edilirse, davanın davalı yararına sonuçlanacağı kanısındayım. Bu sebeple, davaya davalı yanında katılma zorunluluğunda kalmış bulunmaktayım.

SONUÇ: Sunulan nedenlerle; Davaya davalı yanmda katılmam için gerekli kararın verilmesini talep ederim. Saygılarımla. 15/05/2015

Davalı Yanında Davaya Katılmak İsteyen x

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.