Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçe Örneği

Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi

Davaya verilecek cevap süresi 2 haftadır. Söz konusu bu sürenin yeterli olmadığı durumlarda davalı veya davacı mahkemeden “ süre uzatım” talebinde bulunur. Aşağıda söz konusu davaya cevap süresinin uzatılması talebini gösterir dilekçe bulunmaktadır.

Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçe Örneği -1-


ANTALYA ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,

DOSYA NO: 2014/25…. ESAS

CEVAP VERME SÜRESİNİN
UZATILMASINI İSTEYEN DAVALI: İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ                                                        : 

DAVACI                                                       : İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ                                                       : İsim-Soyisim-TC

TALEBİN KONUSU                     : HMK. md 127 uyarınca cevap verme süresinin uzatılması dileği

AÇIKLAMA:

  • Müvekkil aleyhine açılan davada, dava dilekçesi müvekkilin eşine tebliğ edilmiş idiyse de müvekkil, halen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte bulunduğundan davaya cevap verebilme imkanımız sınırlıdır.
  • Bu itibarla, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere, cevap için ek süre verilmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ: Sunulan nedenlerle;

Davaya cevap için ek süre verilmesini takdirlerinize bilvekale arz ederim. Saygılarımla, …/…/2018

Cevap İçin Süre Uzatımı
Talep Eden Davalı Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ

Ek:

  • Onaylı vekâletname örneği
  • Davalının hastane raporu

Mahkemenin Süre Uzatımını Onaylayan Karar Örneği -2-


T.C.

ANTALYA

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/2526

HAKİM : H.K. 34228

KATİP : N. C. 862…

SÜRE UZATIMI İSTEYEN/DAVALI: İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ: İsim-Soyisim-TC

DAVACI: İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ: İsim-Soyisim-TC

TALEP   : Süre Uzatımı.

TALEP TARİHİ    : …/…/2014
KARAR TARİHİ:  : …/…/2014

Davalı vekili müvekkilinin halen hastanede tedavi gördüğünden bahisle, —/—/2018 tarihli dilekçesi ile davaya cevap verme süresinin uzatılmasını talep etmiş bulunmakla;

Dilekçe ve eki belgelerle dosya içeriği incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talep, HMK. m. 127 uyarınca yerinde görülmekle; talepte bulunan davalı vekiline dava dilekçesine cevap vermesi için bir aylık ek süre verilmesine;

Karar örneğinin taraflara tebliğine;

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi……. /…./2018

Katip 86228

Hakim 34226

Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçe Örneği -3-

ADANA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :…….

SÜRE UZATIMI TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI :…….

DAVACI :…….

VEKİLİ :…….

KONUDavaya Cevap Süresinin Uzatılması İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

 

1-Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, tarafıma duruşmanın yapılacağı tarihten iki gün öncesine rastlayan ../…/……tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-Bana ulaşan dilekçeye konu olan dava ve ilgili olayların araştırılması için yeterli zamanım olmamıştır.

3-Davaya karşı savunmalarımı hazırlayabilmem için Hukuk Muhakemeleri Yasası’ nın 127. maddesi gereği tarafımıza makul sürenin verilmesini talep ederim. ../../2015

DAVALI

Adı ve Soyadı

İmza

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.