Bir Sayfa Seçin

KONYA (…) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,

2014/39… ESAS

DAVAYA CEVAP VEREN
VE İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZINDA
BULUN AN                                                       : 

DAVALI VEKİLİ                                              : 

KARŞI TARAF/DAVACI
VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

T. KONUSU                                     : Davaya Cevap ve İlk İtiraz Sunumu 

DİL. TEBLİĞ TARİHİ                   : 15.09.2014

İLK İTİRAZ VE CEVAP TARİHİ : 20.09.2014

İLK İTİRAZLARIMIZ

Taraflar tacirdir. Uyuşmazlık ticari ilişkiden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple davanın görev ve görüm yeri Konya Asliye Ticaret Mahkemesidir. Bu itibarla iş bölümü itirazında bulunuyoruz. Görevsizlikle, dosya Konya Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmelidir.

ESASA CEVAPLARIMIZ

İddianın aksine, satılan emtia, sözleşmede kararlaştırılan evsafa uygundur. Talep olunan X TL SONUÇ: Sunulan sebeplerle:

a- Öncelikle “iş bölümü itirazı” mızm kabulü ile dosyanın Konya Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine;

b- İlk itirazımız yerinde görülmeyecekse, haksız olan davanın esastan reddine karar verilmesini bilvekale Saygılarımla …/…/2014

Davaya Cevap Veren ve
“İlk itiraz” Sunumu yapan
Davalı
(İsim-Soyisim)

Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi