Davanın sağ eş tarafından tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçılara husumet yönetilerek açılması gerekir- Yargıtay Kararı

Davanın sağ eş tarafından tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçılara husumet yönetilerek açılması gerekir

Dava, davacılardan Behiye’nin ölen eşi Kemal’e ait (6) nolu meskenin “aile konutu” olduğunun tespiti isteğine ilişkindir. Aile konutuyla ilgili yasal haklar ve konutun aile konutu olduğunun tespitini isteme hakkı sağ eşe ait olup, sağ eş dışındaki diğer mirasçıların “aile konutuyla” ilgili dava açma haklan bulunmamaktadır.

Sağ eş tarafından açılan davanın da tereke üzerinde hak sahibi olan diğer mirasçılara husumet yönetilerek açılması gerekir. Bu itibarla, sağ eş dışındaki mirasçılann tamamına davalı olarak husumet yöneltilmesi, Kemal mirasçılanndan Nimet, Naime ve Nurlu bakımından davanın aktif dava ehliyetinin yokluğu sebebiyle reddine karar verilmesi gerekirken, bu yönler dikkate alınmadan hüküm kurulması usul ve yasaya aykın olup, bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 23.01.2012, E. 2011/6232, K. 2012/886.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 13:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.