Bir Sayfa Seçin

Davanın Konusuz Kalması Mahkeme Kararı Örneği

T. C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
KARAR YAZIM T.
İDDİA:

Davacı 10.02.2014 tarihli dava dilekçesiyle, davalı yüklenicinin inşaatındaki 5 dairenin kapı ve pencere doğramalarını yaptığını, tahakkuk eden bedelin yansırım ödendiğini, kalan miktar olan 15.000 lirayı ödememesi sebebiyle işbu davayı açtığını, mahkemece 15.000 liramn faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

SAVUNMA:
Davalı 25.03.2014 tarihli cevap dilekçesinde davacıya borcu bulunmadığını, davamn reddine karan verilmesini istemiştir.
Ancak daha sonra dava konusu borcu ödediğini, davacı taraf beyan etmiştir.

GEREKÇE:
Dava, bir alacak davasıdır. Davacı taraf, 29.10.2014 tarihli duruşmada, davalının dava konusu borcunun tamamım yargı gideriyle birlikte ödediğini bildirdiğinden, dava konusuz kalmış bulunmakla aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :
Açıklanan nedenlerle: Dava konusuz kalmış bulunmakla, Esas hakkında karar verilmesine yer olmadığma; ….. lira harcın karann kesinleşmesi sonrasında, talebi halinde davacıya iadesine; yapılan yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına; arta kalan avansın davacıya iadesine; Harçlar kanununun 22. Maddesine göre; alınması gereken …………TL harçtan peşin alman………TL haran mahsubu ile bakiye …….. TL. harem davalıdan tahsili ile hâzineye gelir kaydına; İlişkin karar, tebliğden itibaren iki hafta içine istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzüne karşı açıkça okunup, usûlen anlatıldı. 29.10.2014

Katip 1825 Hakim 6888

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız