Davanın Konusuz Kalması Mahkeme Kararı Örneği

Oca 6, 2019 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

T. C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
KARAR YAZIM T.
İDDİA:

Davacı 10.02.2014 tarihli dava dilekçesiyle, davalı yüklenicinin inşaatındaki 5 dairenin kapı ve pencere doğramalarını yaptığını, tahakkuk eden bedelin yansırım ödendiğini, kalan miktar olan 15.000 lirayı ödememesi sebebiyle işbu davayı açtığını, mahkemece 15.000 liramn faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

SAVUNMA:
Davalı 25.03.2014 tarihli cevap dilekçesinde davacıya borcu bulunmadığını, davamn reddine karan verilmesini istemiştir.
Ancak daha sonra dava konusu borcu ödediğini, davacı taraf beyan etmiştir.

GEREKÇE:
Dava, bir alacak davasıdır. Davacı taraf, 29.10.2014 tarihli duruşmada, davalının dava konusu borcunun tamamım yargı gideriyle birlikte ödediğini bildirdiğinden, dava konusuz kalmış bulunmakla aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :
Açıklanan nedenlerle: Dava konusuz kalmış bulunmakla, Esas hakkında karar verilmesine yer olmadığma; ….. lira harcın karann kesinleşmesi sonrasında, talebi halinde davacıya iadesine; yapılan yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına; arta kalan avansın davacıya iadesine; Harçlar kanununun 22. Maddesine göre; alınması gereken …………TL harçtan peşin alman………TL haran mahsubu ile bakiye …….. TL. harem davalıdan tahsili ile hâzineye gelir kaydına; İlişkin karar, tebliğden itibaren iki hafta içine istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzüne karşı açıkça okunup, usûlen anlatıldı. 29.10.2014

Katip 1825 Hakim 6888

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.