Davanın Konusuz Kalması Mahkeme Kararı Örneği

T. C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
KARAR YAZIM T.
İDDİA:

Davacı 10.02.2014 tarihli dava dilekçesiyle, davalı yüklenicinin inşaatındaki 5 dairenin kapı ve pencere doğramalarını yaptığını, tahakkuk eden bedelin yansırım ödendiğini, kalan miktar olan 15.000 lirayı ödememesi sebebiyle işbu davayı açtığını, mahkemece 15.000 liramn faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

SAVUNMA:
Davalı 25.03.2014 tarihli cevap dilekçesinde davacıya borcu bulunmadığını, davamn reddine karan verilmesini istemiştir.
Ancak daha sonra dava konusu borcu ödediğini, davacı taraf beyan etmiştir.

GEREKÇE:
Dava, bir alacak davasıdır. Davacı taraf, 29.10.2014 tarihli duruşmada, davalının dava konusu borcunun tamamım yargı gideriyle birlikte ödediğini bildirdiğinden, dava konusuz kalmış bulunmakla aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :
Açıklanan nedenlerle: Dava konusuz kalmış bulunmakla, Esas hakkında karar verilmesine yer olmadığma; ….. lira harcın karann kesinleşmesi sonrasında, talebi halinde davacıya iadesine; yapılan yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına; arta kalan avansın davacıya iadesine; Harçlar kanununun 22. Maddesine göre; alınması gereken …………TL harçtan peşin alman………TL haran mahsubu ile bakiye …….. TL. harem davalıdan tahsili ile hâzineye gelir kaydına; İlişkin karar, tebliğden itibaren iki hafta içine istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzüne karşı açıkça okunup, usûlen anlatıldı. 29.10.2014

Katip 1825 Hakim 6888

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.