Davanın Konusuz Kalması Mahkeme Kararı Örneği

T. C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
KARAR YAZIM T.
İDDİA:

Davacı 10.02.2014 tarihli dava dilekçesiyle, davalı yüklenicinin inşaatındaki 5 dairenin kapı ve pencere doğramalarını yaptığını, tahakkuk eden bedelin yansırım ödendiğini, kalan miktar olan 15.000 lirayı ödememesi sebebiyle işbu davayı açtığını, mahkemece 15.000 liramn faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

SAVUNMA:
Davalı 25.03.2014 tarihli cevap dilekçesinde davacıya borcu bulunmadığını, davamn reddine karan verilmesini istemiştir.
Ancak daha sonra dava konusu borcu ödediğini, davacı taraf beyan etmiştir.

GEREKÇE:
Dava, bir alacak davasıdır. Davacı taraf, 29.10.2014 tarihli duruşmada, davalının dava konusu borcunun tamamım yargı gideriyle birlikte ödediğini bildirdiğinden, dava konusuz kalmış bulunmakla aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :
Açıklanan nedenlerle: Dava konusuz kalmış bulunmakla, Esas hakkında karar verilmesine yer olmadığma; ….. lira harcın karann kesinleşmesi sonrasında, talebi halinde davacıya iadesine; yapılan yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına; arta kalan avansın davacıya iadesine; Harçlar kanununun 22. Maddesine göre; alınması gereken …………TL harçtan peşin alman………TL haran mahsubu ile bakiye …….. TL. harem davalıdan tahsili ile hâzineye gelir kaydına; İlişkin karar, tebliğden itibaren iki hafta içine istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzüne karşı açıkça okunup, usûlen anlatıldı. 29.10.2014

Katip 1825 Hakim 6888

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.