Bir Sayfa Seçin

Mevcut davanın konusuz kalması durumunda, bu husus mahkemeye bir beyan dilekçesi ile bildirilir. Dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.


İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA ESAS NO    :

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                     : HASIMSIZ

 

KONU                         : …………. Esas numaralı dosyamızın konusuz kalması hk.

AÇIKLAMALAR         :

 

Sayın Mahkemeniz ………….. tarihli ve ……………. esas numaralı dosyanızda……………….. Bankası A.Ş, …………….. Şubesi ………….. Çek No’lu ………………….. Keşide tarihli …………..-TL ve ……………… Çek No’lu ………………. keşide tarihli ………………-TL bedelli …. adet çekin Müvekkil Şirkete ait adreste kaybolması sebebiyle doğabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi açısından tarafımızca çeklere ödeme yasağı konması ve çeklerin bankaya iade edilememesi nedeniyle yetkili hamil olarak söz konusu çeklerin iptali talep edilmiştir. Ancak yargılamanın devamı sırasında iptali istenen çeklerin bulunmuş olmaları sebebiyle söz konusu çekler muhatap bankaya iade edilebilecektir.

İş bu sebeple davamız konusuz kaldığından, Sayın Mahkemenizden dosyadaki taleplerimizle ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyoruz.

Bilgilerinize arz ederiz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi