Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Davanın Konusuz Kalması Durumunda Beyan Dilekçesi Örneği

Davanın Konusuz Kalması Durumunda Beyan Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Mevcut davanın konusuz kalması durumunda, bu husus mahkemeye bir beyan dilekçesi ile bildirilir. Dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.


ADANA X ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA ESAS NO    :

DAVACI                 :

VEKİLİ                   : İncekaş Hukuk Bürosu

DAVALI                     : HASIMSIZ

KONU                         : …………. Esas numaralı dosyamızın konusuz kalması hk.

AÇIKLAMALAR         :

Sayın Mahkemeniz ………….. tarihli ve ……………. esas numaralı dosyanızda……………….. Bankası A.Ş, …………….. Şubesi ………….. Çek No’lu ………………….. Keşide tarihli …………..-TL ve ……………… Çek No’lu ………………. keşide tarihli ………………-TL bedelli …. adet çekin Müvekkil Şirkete ait adreste kaybolması sebebiyle doğabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi açısından tarafımızca çeklere ödeme yasağı konması ve çeklerin bankaya iade edilememesi nedeniyle yetkili hamil olarak söz konusu çeklerin iptali talep edilmiştir. Ancak yargılamanın devamı sırasında iptali istenen çeklerin bulunmuş olmaları sebebiyle söz konusu çekler muhatap bankaya iade edilebilecektir.

İş bu sebeple davamız konusuz kaldığından, Sayın Mahkemenizden dosyadaki taleplerimizle ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyoruz.

Bilgilerinize arz ederiz.

Davanın Konusuz Kalması ile İlgili Okunması Gereken Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 13:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.