Davanın İhbarı Dilekçesi Örneği

Davanın İhbarı Dilekçesi Örneği


ADANA ( ) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVAYI İHBAR

EDEN DAVALI        :

VEKİLİ                      :

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

İHBAR OLUNAN    :

KONU                        : Davanın ihbarı talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1- Müvekkilim sevk ve idaresindeki ve mülkiyeti kendisine ait olan  [……] plaka sayılı araçla seyir halindeyken  [……] tarihinde davacının maliki bulunduğu  [……] plaka sayılı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

2- Müvekkilimin aracını ../../…. – ../../…. tarihleri arasını kapsayan …….. poliçe no ile ………….. Sigorta AŞ.’ye Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası yaptırmıştır.

3- Bu nedenle davanın sigorta şirketine ihbar zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM  : Arz edilen nedenlerle davanın ihbar edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                                                                  Davayı İhbar Eden Davalı Vekili

                                                                                 Av.


Davanın İhbarı Dilekçesi -2-


ADANA ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :
DAVAYI İHBAR EDEN/ DAVALI:
VEKİLİ:
DAVACI:
VEKİLİ:
DAVA KENDİSİNE İHBAR EDİLEN:
T. KONUSU:

AÇIKLAMA:

1- İşbu dava, müvekkilin müteselsil kefil olması sebebiyle şahsına karşı açılmıştır.

2- Müvekkilin bu davayı kaybetmesi halinde, asıl borçlu x’e rücû etmesi söz konusu olabilecektir.

3- Bu itibarla, davanın, HMK. Md. 61 vd. hükümleri çerçevesinde x’e ihbarını istemekteyiz.

SONUÇ: Sunulan nedenlerle:
X’in müvekkilimin yerine geçerek davayı takip etmesi ya da müvekkilime katılması gereğinin X’e HMK. md. 61. vd. hükümlerine göre, İHBAR EDİLMESİNİ, vekâleten arz ve talep ederim.
Saygılarımızla. 26.06.2018

Davalı X Vekili Av. 

Davanın İhbarı Dilekçesi -3-

ADANA ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO               : 2018/……….E.

DAVALI                    :

VEKİLİ                     :

İHBAR OLUNAN     :                                                          

KONUSU                    :   DAVANIN İHBARI  TALEPLERİMİZİ İÇERİR.

1-Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan dosyanın davacıları  tarafından müvekkilimiz aleyhine açılmış maddi  tazminat davası halen derdesttir.

2-Bu dava ile ilgili olarak, müvekkilimiz, işleten sıfatıyla dava edilmiştir. Müvekkilin 34 ………….  plakalı  aracı komisyoncu  …………. aracılığı ile 3.kişi ……………. e kiralanmıştır. Aracın işleten sıfatı bu kişiye geçmiştir.

3-Bu nedenle de aracı kiralayan ……………….  davaya fer’i müdahil olarak katılımını teminen, kendisine davanın ihbar edilmesinde tarafımız açısından hukuki yarar bulunmaktadır. Zira, davayı kaybetmemiz halinde, davacı tarafa ödemek zorunda kalacağımız miktar kadar kendisine rücu etmemiz söz konusu olacaktır.

4-Yukarıda açıklanan nedenlerle, tarafın davaya fer’i müdahil olarak katılmasını sağlama amacıyla, derdest olan davamızın adı geçen 3.kişiye ihbar edilmesini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.

 SONUÇ VE TALEP  :   Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın adı geçen ………… a ihbar edilmesine karar verilmesini  saygılarımızla arz ve talep ederiz.                           

                                                                                              DAVALI

                                                                                                             VEKİLİ

                                                                                                Av

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.