Davanın İflas Dairesine Yöneltilmesi Talebi

Son Güncelleme Tarihi

Davanın İflas Dairesine Yöneltilmesi Talebi


ADANA 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

 

DOSYA NO               : 

DAVALI                     :

 

VEKİLİ                     : Av. 

KONU                        : Müvekkilin iflas etmesi nedeniyle İİK. 194.madde uyarınca davanın durdurulması talebi ile husumetin iflas idaresine yöneltilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil davalı X Ltd Şti. Hakkında Adana 7.Asliye Ticaret Mahkemesi X Sayılı dosya tahtında görülmekte olan iflas erteleme davası kapsamında X tarihli duruşmada müvekkilin iflasına karar verilmiştir. (Ek.1)

Bu minvalde; İİK 194:

“Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir.”

Amir hükmü uyarınca Sayın Mahkemenizce görülmekte olan davanın durdurulmasına, yargılamanın ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonraya bırakılmasına karar verilmesini ve iflasına karar verilmiş şirketin yetkilerinin tamamı iflas idaresine geçtiğinden husumetin iflas idaresine yöneltilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. (tarih)

EK-1-: X sayılı dosyada gerekçeli karar

Avukat Saim İncekaş – Adana Avukatı

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.