Davanın aile konutu üzerine ipotek işlemini gerçekleştiren davacının eşine de yöneltilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Davanın aile konutu üzerine ipotek işlemini gerçekleştiren davacının eşine de yöneltilmesi gerekir

Mahkemece davanın ipotek işlemini gerçekleştiren, davacının eşi Ünal Bingöl’e de yöneltilip onun da göstereceği deliller toplamp hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik hasımla karar verilmesi de doğru görülmemiştir. (Y2HD, 13.07.2011, E. 2010/22063, K. 2011/12086.)

Davanın aile konutu üzerine ipotek işlemini gerçekleştiren davacının eşine de yöneltilmesi gerekir

Dava, mülkiyeti davacının eşi adına olan taşınmaza aile konutu şerhi konulması ve aile konutu olduğu açıklanan taşınmaz üzerine davalı banka tarafından davacı eşin rızası alınmadan (TMK md.194) konulan ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir.

Taraf teşkili kamu düzenine ilişkindir. Gerek aile konutu şerhi konulması, gerekse ipoteğin kaldırılması istemleri; kayıt maliki olan davacının eşinin hak ve çıkarlarını etkileyebilecek niteliktedir. Bu nedenle, davaya konu taşınmazın kayıt maliki olan davacının eşinin de davaya dahil edilmesi, taraf teşkilinden sonra, tarafların gösterdiği delillerin toplanıp değerlendirilerek; gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken; eksik hasım ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.(Y2HD, 31.05.2011, E. 2010/20078, K. 2011/9556)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 25 Nisan 2020 11:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.