Davanın Açılmamış Sayılması Ne Demektir?

Oca 1, 2019 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

“Açılmamış sayılma” olgusu, açılmadan önceki duruma dönüşüm halini ifade eder. Açılan bir dava, 2 yıl takip edildikten sonra kanunen belirlenen bir sebebin oluşumu sonucu “açılmamış sayılma kararı“na konu teşkil edebilir; Bu durumda, dava hiç açılmamış gibi bir konuma dönüşür.

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

“Açılmamış sayılma”, “davayı geri alma” ve “davadan feragat etme”den mahiyet itibariyle farklıdır.

“Dava geri alma yasağı” vardır. Davacı, davalının rızası olmadan davayı geri alamaz, “geri alma”, ancak davalının açık rızası ile mümkün olabilir (HMK. md. 123). ” Açılmamış sayılma” da ise, davalının rızasının aranması söz konusu olamaz. Elbette, davanın davalının muvafakatıyla geri alınması durumunda da dava hiç açılmamış sayılır; Açılma ile doğan sonuçlar geriye etkili şekilde hiç doğmamış kabul edilir (HMK. md. 150/7). “Açılmamış sayılma”, “geri alma”dan farklı olarak, bir yargı kararıyla oluşur. Her iki halde de davacı davasını yeniden açabilir.

“Açılmamış sayılma”, “davadan feragat”ten de farklıdır. Feragat, davadaki talepten kayıtsız şartsız vazgeçmedir. Feragat eden yeniden dava açamaz. “Açılmamış sayılma” ya konu olan hususta ise, davanın yeniden açılması mümkündür.

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINI GEREKTİREN HALLER

A. “Görevsizlik” ve “Yetkisizlik” Kararlarının Gereklerini Yerine Getirmeme
“Görevsizlik” veya “Yetkisizlik” kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise, bu tarihten, süresi içinde “Kanun Yolu”na başvurulmayarak kesinleşmiş ise, kararın kesinleştiği tarihten; “Kanun Yolu” na başvurulmuşsa, bu başvurunun reddi kararının tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini istememesi durumunda, mahkemece “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir (HMK. md. 20/1).

B. Vekâletnamenin Süresinde Verilmemesi
Vekâletnamesinin asimi veya onaylı örneğini vermeyen Avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz (HMK. md. 77)
Şu kadar ki, gecikmesinden zarar doğabilecek hallerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla Avukatın dava açmasına veya usûl işlemlerini yapmasına izin verebilir.
Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf, yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise, “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir (HMK. md. 77).

C. Dava Dilekçesindeki Eksikliğin Giderilmemesi
Dava dilekçesinde, davacı ile davalının adı soyadı ve adreslerinin, davacının TC. kimlik numarasının, varsa tarafların yasal temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adreslerinin, açık bir şekilde talep sonucunun ve davacınm ve varsa yasal temsilcisinin veya vekilinin imzasının eksik olması durumunda, hâkim, davacıya eksikliği tamamlaması için “1 haftalık kesin süre” verir (HMK. md. 119/2).
Verilen bu kesin süre içinde eksiklik tamamlanmazsa, ” Açılmamış Sayılmasına” kararı verilir (HMK. md. 119/2).

D. Davanın Süresinde Yenilenmemesi
Açılan bir davada, usûlüne uygun davetiye tebliğine rağmen taraflar mazeretsiz duruşmaya gelmezlerse, ya da davalı taraf gelir de, davacı taraf mazeretsiz gelmez, gelen davalı taraf da davayı takip etmeyeceği beyanında bulunursa, mahkemece dosyanın işlemden kaldırılması karan verilir (HMK.150/1-2). Bir dava, işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde yenilenmemiş olursa, dava açılmamış sayılır. Mahkemece re’sen “Davanın Açılmamış Sayılmasına” kararı verilir ve davanın esas kaydı kapatılır (HMK. md. 150/5)

Kadastro, İhalenin Feshi, Vasi Atanması, Tahkim Yargılaması, Zorunlu Hakem Tayini ve Vasiyetnâmenin Açılması davalarında “Açılmamış Sayılma Kararı” verilemez. 

İşlemden kaldırılan dosyanın 3 ay içinde yenilenmemiş bulunması sebebi.

E. Davanın Yenilendikten Sonra Takipsiz Bırakılması Yazılı Yargılama Usûlü’ne tabi davalarda, dava üçüncü kez takipsiz bırakılırsa, “Davanın Açılmamış Sayılmasına” kararı verilir (HMK. md. 150/6).
Basit Yargılama Usûlü’ne tabi davalarda ise, dava, ikinci kez takipsiz bırakılırsa “Davanın Açılmamış Sayılmasına” kararı verilir (HMK. md. 320/4).

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

“Açılmamış sayılan dava”, harç ödenmek suretiyle tekrar açılabilir. Hangi nedenle olursa olsun, “Açılmamış Sayılan” davadaki talep, hiç vaki olmamış sayılır (HMK. md. 150/7). Dolayısıyla zamanaşımının kesilmesi veya hak düşürücü sürenin korunması etkisi sona erer. İhtiyati tedbir gibi hukuksal koruma tedbirleri (mahkeme kararına gerek kalmadan) ortadan kalkmış olur. Ancak, davalının “temerrüde düşme” durumu varlığını ve etkisini korur.

Kesin hüküm oluşturmayacağından, “açılmamış sayılma”dan sonra (yine süresi içinde) yeni bir dava açılabilir. “Davanın açılmamış sayılmasına” kararı mahkemece re’sen (kendiliğinden) verilir. “Açılmamış sayılma” kararı, usûle ilişkin bir nihai (son) karardır. “Açılmamış sayılma” da yargı giderleri davacıya yükletilir. Davalı kendisini vekille temsil ettirmiş ise, davalı yararına vekâlet ücretine hükmolunur. “Açılmamış sayılma kararı”na konu davanın esasına ilişkin kayıt kapatılır. “Açılmamış sayılma kararı”na karşı “Kanun Yolu”na gidilebilir.

Davanın Açılmamış Sayılması

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. Salih ALTINSÖZ

    Abim BİLGİLERİNİZDEN FAYDALANDIM. SAĞOLUN SELAMLAMLAR
    EMEKLİ POLİS MEMURU SALİH ALTINSÖZ
    0532 725 16 88

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.