Davanın Açılmamış Sayılması Mahkeme Karar Örneği

T. C. ERZURUM l.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
İŞLEMDEN KALDIRILMA TARİHİ
AÇILMAMIŞ SAYILMA K. TARİHİ

Davacı tarafından Mahkememize açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı mahkememize verdiği 22.01.2014 tarihli dilekçesi ile davalı ile 15.02.2008 tarihinden beri evli olduklarını bu evliliklerinden müşterek 3 tane çocuklarının bulunduğunu, anlaşamadıklarını evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığım bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı tarafça 22.01.2014 tarihinde açılan dava, taraflarca takip edilmediği gerekçesi ile 20.08.2014 tarihinde işlemden kaldırılma kararı verilmiştir. HMK. md. 150’de işlemden kaldrılan dosyanın 3 ay içerisinde yenilenmediği taktirde açılmamış sayılmasına karar verileceği düzenlenmiştir. Yukarıda ayrıntılı açıklandığı üzere, dava dosyası 20.08.2014 tarihinde işlemden kaldırılmış ve yasal 3 aylık süre içerisinde yenilenmemiştir. Bu durumda davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmekle, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:
HMK 150. maddesi gereğince DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, Davacı tarafmdan yatırılan ve fakat kullanılmayan avansın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine, Dair karar tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, davacı ve davalı tarafların yokluklarında resen verildi. 21.11.2014

Katip 12562 Hakim 7862

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.