Davanın Açılmamış Sayılması Mahkeme Karar Örneği

T. C. ERZURUM l.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
İŞLEMDEN KALDIRILMA TARİHİ
AÇILMAMIŞ SAYILMA K. TARİHİ

Davacı tarafından Mahkememize açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı mahkememize verdiği 22.01.2014 tarihli dilekçesi ile davalı ile 15.02.2008 tarihinden beri evli olduklarını bu evliliklerinden müşterek 3 tane çocuklarının bulunduğunu, anlaşamadıklarını evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığım bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı tarafça 22.01.2014 tarihinde açılan dava, taraflarca takip edilmediği gerekçesi ile 20.08.2014 tarihinde işlemden kaldırılma kararı verilmiştir. HMK. md. 150’de işlemden kaldrılan dosyanın 3 ay içerisinde yenilenmediği taktirde açılmamış sayılmasına karar verileceği düzenlenmiştir. Yukarıda ayrıntılı açıklandığı üzere, dava dosyası 20.08.2014 tarihinde işlemden kaldırılmış ve yasal 3 aylık süre içerisinde yenilenmemiştir. Bu durumda davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmekle, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:
HMK 150. maddesi gereğince DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, Davacı tarafmdan yatırılan ve fakat kullanılmayan avansın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine, Dair karar tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, davacı ve davalı tarafların yokluklarında resen verildi. 21.11.2014

Katip 12562 Hakim 7862

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.