Davalının yurtdışında ikamet ettiği anlaşılmışsa dava dilekçesi ve duruşma gününün yurt dışındaki bilinen en son adresine bildirilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Davalının yurtdışında ikamet ettiği anlaşılmışsa dava dilekçesi ve duruşma gününün yurt dışındaki bilinen en son adresine bildirilmesi gerekir

Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır (Tebligat Kanunu md 10). Davalının yurtdışında ikamet ettiği anlaşıldığı halde; dava dilekçesi ve duruşma gününün, yurt dışındaki bilinen en son adresinde değil de, yurt içinde gösterilen adreste tebliğ edilmesi, tebligatı geçersiz kılar. Davalının yokluğunda, delilleri toplanmadan yargılama yapılıp hüküm kurulmuştur. Bu yanlışlık davalının savunma hakkının kullanılmasını engellediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Karşı oy: Davalı, tenfızine karar verilmesi istenilen yabancı mahkeme kararındaki adresinden farklı bir yurtdışı adresini temyiz dilekçesiyle bildirmektedir. Adres değişikliğinin Merkezi Kayıt Sistemine bildirilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan davalının Merkezi Kayıt Sistemindeki adresine tebligat yapılarak davaya devam edilmesi ve karar oluşturulması doğrudur. Davalının tebligat eksikliğini ileri sürmesi hakkın kötüye kullanılmasıdır. Temyiz incelemesinin esastan yapılması gerekir. Tarafların her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Nafaka ilamının tenfızine yasal bir engel bulunmamaktadır. Hükmün onanması gerektiğini düşünüyorum. (Y2HD, 28.03.2011, E. 2010/16297, K. 2011/5354.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 09:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.