Davalının malvarlığını sebepsiz yere elden çıkarması tasarruf yetkisinin sınırlanması için ailenin ekonomik varlığının korunmasını gerektiren davranışlardandır- Yargıtay Kararı

Davalı Eşin malvarlığını sebepsiz yere elden çıkarması tasarruf yetkisinin sınırlanması için ailenin ekonomik varlığının korunmasını gerektiren davranışlardandır

“..Türk Medeni Kanununun 199.maddesi gereğince; “Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.”

Toplanan delillerden; davalı kocanın 2005 yılının Eylül ajanda ailesini terk ederek başka yerde yaşadığı, üzerine kayıtlı Kadıköy’deki 75 parsel sayılı taşınmazı (14.04.2006 tarihinde) ve Nissan marka arazi aracını (16.12.2005 tarihinde) sattığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece; davalı adına kayıtlı, üç adet taşınmaz üzerindeki davalının tasarrufunun davacı eşin nzasına bağlı tutulmasına, bu suretle davalının bu taşınmazlardaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmazların değerleri tespit edilerek ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçüde sınırlama yapılması gerekirken tüm taşınmazlarındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılması doğru görülmemiştir.”(Y2HD, 22.04.2010, 5608-8076)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 29 Nisan 2020 14:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.