Davalı Eşin Tasarruf yetkisinin sınırlanması için ailenin ekonomik varlığını çöküntüye sokacak davranışlar sergilemesi gerekir- Yargıtay Kararı

Davalı Eşin Tasarruf yetkisinin sınırlanması için ailenin ekonomik varlığını çöküntüye sokacak davranışlar sergilemesi gerekir

“Türk Medeni Kanununun 199. maddesi ailenin ekonomik malvarlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği ölçüde eşlerden birinin istemi üzerine hakimin, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapabileceğine karar verebileceğini hükme bağlamıştır.

Dosya içerisinde yer alan Ankara 8. Aile Mahkemesinin X gün ve 2006/812 esas, 2007/321 karar sayılı dosyasında davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının takip edilmeyerek açılmamış sayılmasına karar verildiği yine Ankara 1. Aile Mahkemesinin 15.5.2007 gün ve 2006/1340 esas, 2007/504 karar sayılı dosyasında ise davacı kadm tarafından açılan tedbir nafakası talebinin reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu dosyalar içeriğine ve dinlenilen davacı tanıklarının beyanlarının davalı kocanm, aileyi ekonomik çöküntüye sokacak davranışlarının varlığını ispata yeterli değildir. Kanıtlanamayan davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamıştır.” (Y2HD, 18.02.2009, 17166-2617)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 29 Nisan 2020 14:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.