Davalının Dilekçesinin Davacı Tarafa Tebliği Süreci

Davalının Cevap Dilekçesinin Davacıya Tebliği

Kendisine dava dilekçesi tebliğ edilen davalı 2 haftad içerisinde bu dilekçeye bir cevap yazmak zorundadır. Davalı savunma ve kendi iddialarını cevap dilekçesine yazarak davacı tarafa tebliğ edilmesi için mahkemeye verir.

Davalı Taraf Dilekçelerinin Davacı Tarafa Tebliği

Davalı taraf, davacı taraf dilekçelerine karşı birinci cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi olmak üzere iki dilekçe verir ve tebliğ ettirir (HMK. Md.136).

(1) Davalının birinci cevap dilekçesi

Davalının birinci cevap dilekçesi, dava dilekçesini tebellüğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde verebileceği davaya cevap dilekçesidir.

Davalı için bu birinci cevap dilekçesinin zamanlanması da içeriği de çok önemlidir. Zamanlanması önemlidir, çünkü 2 haftalık cevap süresi hak düşürücü süredir.

İçeriği önemlidir, çünkü “ilk itirazlar” olarak düzenlenen (iş bölümü, tahkim yolu, kesin kurala tâbi olmayan yetki) itirazlar (vârid ise) cevap dilekçesinde yer almalıdır.

(2) Davalının ikinci cevap dilekçesi

Bu dilekçe, davacının cevaba cevap dilekçesinin davalıya tebellüğünden itibaren 2 hafta içinde vereceği “ikinci cevap dilekçesi”dir.

Davalının ikinci cevap dilekçesinin de davacıya tebliği ile “dilekçe teâti süreci” tamamlanmış olur.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.