Davalının Dilekçesinin Davacı Tarafa Tebliği Süreci

Kendisine dava dilekçesi tebliğ edilen davalı 2 haftad içerisinde bu dilekçeye bir cevap yazmak zorundadır. Davalı savunma ve kendi iddialarını cevap dilekçesine yazarak davacı tarafa tebliğ edilmesi için mahkemeye verir.

Davalı Taraf Dilekçelerinin Davacı Tarafa Tebliği

Davalı taraf, davacı taraf dilekçelerine karşı birinci cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi olmak üzere iki dilekçe verir ve tebliğ ettirir (HMK. Md.136).

(1) Davalının birinci cevap dilekçesi

Davalının birinci cevap dilekçesi, dava dilekçesini tebellüğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde verebileceği davaya cevap dilekçesidir.

Davalı için bu birinci cevap dilekçesinin zamanlanması da içeriği de çok önemlidir. Zamanlanması önemlidir, çünkü 2 haftalık cevap süresi hak düşürücü süredir.

İçeriği önemlidir, çünkü “ilk itirazlar” olarak düzenlenen (iş bölümü, tahkim yolu, kesin kurala tâbi olmayan yetki) itirazlar (vârid ise) cevap dilekçesinde yer almalıdır.

(2) Davalının ikinci cevap dilekçesi

Bu dilekçe, davacının cevaba cevap dilekçesinin davalıya tebellüğünden itibaren 2 hafta içinde vereceği “ikinci cevap dilekçesi”dir.

Davalının ikinci cevap dilekçesinin de davacıya tebliği ile “dilekçe teâti süreci” tamamlanmış olur.

Boşanma ve Aile Hukuku avukatı Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan bu yazıda davalının mahkemeye sunduğu dilekçenin ne şekilde işleme alınacağını ve sonrası sürecini sizlere aktarmış olduk.

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 14:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.