Davalının, davacının kız kardeşine ait başka amaçlarla çekilmiş fotoğrafları fotomontajla bilgisayarda cinsel içerikli fotoğraflar haline getirmesi cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Davalının, davacının kız kardeşine ait başka amaçlarla çekilmiş fotoğrafları fotomontajla bilgisayarda cinsel içerikli fotoğraflar haline getirmesi cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının, davacının kız kardeşine ait başka amaçlarla çekilmiş fotoğrafları fotomontajla bilgisayarda cinsel içerikli fotoğraflar haline getirdiği ve bu fotoğrafları bilgisayarında muhafaza ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin
devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 15.12.2011, E. 2010/22184, K. 2011/22345.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 13:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.