Davalının Bileziklerin Bozdurulduğu İkrarı Kendisini Bağlar- Ziynetlerin Borç Olarak Verilmediğini Davalı İspat Etmelidir-Yargıtay Kararı: E. 2016/15340, K. 2018/5571

Davalının Bileziklerin Bozdurulduğu İkrarı Kendisini Bağlar- Ziynetlerin Borç Olarak Verilmediğini Davalı İspat Etmelidir

Davalının, dava konusu bileziğin davacı tarafından bozdurulup parasının kendisine verildiği yönündeki ikrarı kendisini bağlar.

Davacı asil 24.06.2014 tarihli celsede alman beyanlarında; ziynetleri koydukları gizli bir alan olduğunu, kayınvalidesinin oradan 9 adet tura ve 2,5’luk denilen büyük altım kendisine sormadan aldığını, eşine sorduğunda bilgisinin olduğunu söylediğini, davalının Mayıs 2011’de bilezikleri bozdurmak istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, ancak eşinin ziynetlerin yerini bildiği için kendisinden habersiz alıp bozdurduğunu, en son evden ayrılışının ailesini ziyaret amaçlı olduğunu, ziynetleri yanma almadığını, evden ayrılırken kaymvalide ve kayınpederinin evde olduğunu, evden gitmeden önce kayınpederi ile tartıştıklarını, kayınpederinin “gidersen bir daha geri dönme” dediğini beyan etmiştir.

Yine aynı celsede kayınpederi ile bahsettiği tartışmanın evden çıkmadan önce olduğunu, dışarıya çıktığında da devam ettiğini açıklamıştır. Davalı asil ise yargılama aşamasındaki beyanlarında; davacının evlilik yüzüğünün kendisinde olduğunu, bileklik kopçasının evde kaldığını, isteği üzerine davacının 2 bileziğini bozdurup parasım kendisine verdiğini, bunun dışındaki ziynetlerin kendisinde olmadığını bildirmiştir.

Davacı tanıklan beyanlanndan ziynetlere ilişkin görgüye dayalı bilgilrinin olmadığı, davacıdan duyduklannı dile getirdikleri; taraflara ait boşanma dosyasından ise; davacının daha öncesinde de evi birkaç kez terk ettiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, davacı kadımn anne ve babasımn evine giderken yolda kayınpederini gördüğü, kayınpederinin, gitmesine izin vermediği, “gidersen geri gelme” şeklinde uyanda bulunduğu kabul edilmiş ise de dosya içeriği ve bizzat davacı asilin beyanlanndan davacı ile kayınpederinin davacı evden aynlmadan önce tartıştıklan ve davacının evde ziynetlerin konulduğu gizli yeri bildiği sonucuna varılmaktadır.

Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde; evi daha öncesinde de terk eden, ziynetlerin yerini bilen, evden kayınpederi ile tartışan ve “gidersen bir daha gelme” sözleri üzerine ayrılan davacımn ziynet eşyalarım almadan evden ayrılması hayatın olağan akışına uygun bulunmamaktadır. Davacı taraf ziynet eşyalarının bir kısmının kayınvalidesi tarafından, bir kısmının davalı tarafmdan bozdurulduğunu iddia etmiş ise de bu iddiasını ispatlayamamış ve dava dilekçesinde yemin deliline de dayanmamıştır.

Diğer taraftan davalının, 2 bileziğin davacı tarafmdan bozdurulup parasının kendisine verildiği yönündeki ikrarı da kendisini bağlar. Bu 2 bileziğin iade edilmemek üzere kocaya verildiğini, kadının isteği ve onayı ile bozdurulduğunu davalı taraf ispat edememiştir. Hal böyle olunca mahkemece, davalı tarafmdan evde kaldığı beyan edilen bileklik kopçası

ile bozdurulduğu kabul edilen 2 bilezik yönünden davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. (Y3HD, 22.05.2018, E. 2016/15340, K. 2018/5571)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 4 Mart 2020 21:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.