Davalı kocanın bir başka kadınla birlikte yaşaması birlikte yaşamaya ara verilmesi için haklı bir sebep sayılır- Yargıtay Kararı

Davalı kocanın bir başka kadınla birlikte yaşaması birlikte yaşamaya ara verilmesi için haklı bir sebep sayılır

Davacı, Develi Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı nafaka davasından 28.7.2005 tarihinde feragat etmiş, temyize konu nafaka davası ise feragat tarihinden daha sonra 20.3.2008 tarihinde açılmıştır. Toplanan delillerden davalı kocanın bir başka kadınla birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 197. Maddesi hükmüne göre birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya, eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önemleri alır. Davacı kadın lehine Türk Medeni Kanununun 197. maddesi koşullan gerçekleşmiş bulunduğu halde yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.(Y2HD, 16.02.2011, E. 2010/373, K. 2011/2551)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 27 Nisan 2020 07:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.