Davalı kadının davacıdan boşandıktan sonra başka bir şahıs ile evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığı anlaşılmışsa yoksulluk nafakasının kaldırılması talebinin kabulü gerekir- Yargıtay Kararı

Davalı kadının davacıdan boşandıktan sonra başka bir şahıs ile evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığı anlaşılmışsa yoksulluk nafakasının kaldırılması talebinin kabulü gerekir

Medeni Kanunun 175.maddesinde; “boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer eşten mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir” hükmü getirilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 176.maddesinde ise irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafaka veya maddi tazminatın, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi, taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkacağı, alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

Davalı kadının davacıdan boşandıktan sonra başka bir şahıs ile evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığı anlaşıldığından, yoksulluk nafakasının kaldırılması talebinin kabulü gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu reddi yönünde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 11.05.2011, E. 2011/7688, K. 2011/8070.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 10:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.