Davalı için yapmış olduğu harcama ve ödemeler sebebiyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir- Yargıtay Kararı

Davalı için yapmış olduğu harcama ve ödemeler sebebiyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Davacı, “davalı için yapmış olduğu harcama ve ödemeler karşılığı” maddi tazminat talep etmiştir. Bu istek boşanma yüzünden mevcut ve beklenen menfaatlerin zedelenmiş olması sebebine dayanmamaktadır.

Diğer bir ifade ile davacının maddi tazminat talebi Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamında, boşanmanın fer’isi mahiyetinde değildir. Boşanmanın fer’isi niteliğindeki talepler boşanma davasıyla birlikte veya bu dava içinde ileri sürüldüğü takdirde harca tabi değildir.

Bu nitelikte bulunmayan istekler ayrıca nispi harca tabi olup, harcı yatırıldığında incelenebilir. Bu husus gözetilmeden davacı yararına Yasanın 174/1. maddesi çerçevesinde maddi tazminat takdir edilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 31.10.2011, E. 2010/18239, K. 2011/17552.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 09:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.