Bir Sayfa Seçin

Davalı eşin akıl hastası olduğu tespit edilmişse vasi tayini için sulh hukuk mahkemesine bildirimde bulunulmalıdır

Dava akıl hastalığı sebebiyle açılmış (TMK md 165) mahkemece de Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu ve diğer hastanelerin raporlarıyla davalı kadının akıl hastası (Rezidüel Şizofren) olduğu tespit edilmiştir. Bu durum karşısında davalı kadına vasi tayini için yeniden Sulh Hukuk Mahkemesi’ne (vesayet makamı) bildirimde bulunularak (TMK md 405,462/8 ve HUMK.md.42), yargılamaya devamla hüküm kurulması gerekirken bu yön gözetilmeden işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 30.09.2010, E. 2010/14929, K. 2010/15716.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi