Davaların Birleştirilmesi Talebi Dilekçe Örneği

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

2015/223 ESAS
DAVACI : 
DAVALILAR:
DAVAYA DÂHİL EDİLENLER:
DAVA:

T. KONUSU:
Davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet ortaklığı (yani zorunlu dava arkadaşlığı) ilişkisi bulunduğundan, anılan kişilerin de davaya dâhil edilmeleri istemidir.

AÇIKLAMA:
1. Dava dilekçemizde davalı olarak gösterilen kişilerle davaya dâhil edilmeleri istenilen kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu anlaşılmıştır.

2. Bu sebeple, yukarıda ad ve adresleri yazılı paydaşların da davaya dâhil edilmelerinde yasal zorunluluk söz konusudur.

SONUÇ:
Talebimizin kabulü ile ad ve adresleri belirtilen kişilerin davaya dâhil edilmelerine: dava dilekçesiyle dâhil-i dava dilekçesinin birer örneğinin, kendilerine tebliğini talep ederiz. 28/04/2015

Davacı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.