Davaların Birleştirilmesi Kararı Örneği

T.C. BOLU ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO
CELSE NO
CELSE TARİHİ
HÂKİM
KÂTİP

Belli gün ve saatte celse açıldı. Taraflar hazır, açık duruşma sürdürüldü. Davalı Turhan TEMİZ’in işbu davanın, mahkememizin 2013/920 E. Sayılı dava ile irtibatlı bulunduğundan bahisle iki dava dosyasının birleştirilerek görülmesi talepli dilekçe verdiği görüldü. Dilekçenin bir örneği hazır olan Bedirhan DENİZ’e verildi. Taraflardan soruldu: Davacı, “-Birleştirilme talebine bir diyeceğim yoktur” dedi. Davalı: Birleştirilerek görülmeyi gerektirir, hukuki ve usûlî bağlantı vardır. Birleştirilme kararı verilsin” dedi. Mahkememizin 2019/920 Esas sayılı dosyası, mübaşir marifetiyle Kalem’den getirtildi. Yapılan incelemede, her iki dava dosyasının yanları ve konuları arasında bağlantı bulunduğu, birleştirilme kararı verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

G.D.
Açıklanan nedenlerle: Tarafları ve konuları arasında bağlantı bulunan mahkememizin 2014/830 E. sayılı dosyası ile yine mahkememizin 2013/920 Esasına kayıtlı derdest dava dosyasınm (HMK md. 166 uyarınca) BİRLEŞTİRİLMESİNE; yargılamanın 2013/920 E. sayılı dosya üzerinden görülmesine; birlikte incelenerek ve tahkikat aşaması müşterek yürütülerek ayrı ayrı karara bağlanmasına; Dair karar, kanun yoluna başvuru hakkı, nihai hükümle birlikte kullanılmak üzere, 22.09.2014 günü tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup, usûlen tefhim kılındı. 22.09.2014
Katip 86261 Hakim 4066

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Ocak 2021 22:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.