Davaların Ayrılmasına Dair Mahkeme Kararı

T.C. BURSA ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO
CELSE NO
CELSE TARİHİ
HAKİM
KATİP

Belli gün ve saatte celse açıldı. Taraflar hazır. Açık duruşma sürdürüldü. Davalılardan Cemil Yıldızın tefrik talebini içerir dilekçe verdiği görüldü. Bir örneği davacı Ahmet Çelik ile diğer davalı Bekir Güneş’ e verildi.

Davacı Ahmet çelik: Tefrik talebi yerinde değildir” dedi.

Davalı Bekir Güneş: Takdir mahkemenindir” dedi.

Tefrik kararı verilmesini isteyen davalı Bekir Yıldız’ dan soruldu: “-Aynı davada davalılara yöneltilen talepler arasında bağlantı yoktur; HMK. md. 167 uyarınca davaların ayrılması kararı verilmesi gerekir kanaatindeyim” dedi. Dosyanın incelenmesinde; davacı Ahmet Çelik’ in 15.01.2015 tarihli dava dilekçesinde, davalılardan Bekir Güneş’ ten ödünç sözleşmesinden dolayı 20.000 lira alacaklı olduğunu, davalı Cemil Yıldız’dan da satış sözleşmesinden kaynaklanan 28.000 lira alacağı bulunduğunu ileri sürerek işbu davayı açtığı; talepler yönünden aralarında bir bağlantı bulunmadığı; davalılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı da olmadığı anlaşılmakla; HMK. md. 167 uyarmca davaların ayrılmasına karar verilmesi gerekmiştir.
G.D:
Açıklanan nedenlerle; Davalılara yönelik talep farklılığından dolayı konular arasında bağlantı bulunmaması nedeniyle davacının aynı dava dilekçesiyle davalılara yönelttiği davaların tefrikine, derdest işbu davanın mevcut esas numarasıyla davalı Bekir Güneş hakkında sürdürülmesine; Dosya örneğinin çıkartılarak davacının davalı Cemil YILDIZ’a karşı olan davasının mahkememizde ayrı bir esas numarası verilerek ayrı bir dava olarak görülmesine; tefrik edilen davanm da, birlikte açıldıkları tarihte açılmış sayılmasına; Dair karar, Kanun Yolu’na başvuru hakkı -nihai hükümle birlikte- kullanılabilmek üzere, tarafların yüzüne karşı açıkça okunup usûlen anlatıldı. 28.04.2014

Katip 776822                   Hakim 66275

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.