Davaların Ayrılmasına Dair Mahkeme Kararı

T.C. BURSA ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO
CELSE NO
CELSE TARİHİ
HAKİM
KATİP

Belli gün ve saatte celse açıldı. Taraflar hazır. Açık duruşma sürdürüldü. Davalılardan Cemil Yıldızın tefrik talebini içerir dilekçe verdiği görüldü. Bir örneği davacı Ahmet Çelik ile diğer davalı Bekir Güneş’ e verildi.

Davacı Ahmet çelik: Tefrik talebi yerinde değildir” dedi.

Davalı Bekir Güneş: Takdir mahkemenindir” dedi.

Tefrik kararı verilmesini isteyen davalı Bekir Yıldız’ dan soruldu: “-Aynı davada davalılara yöneltilen talepler arasında bağlantı yoktur; HMK. md. 167 uyarınca davaların ayrılması kararı verilmesi gerekir kanaatindeyim” dedi. Dosyanın incelenmesinde; davacı Ahmet Çelik’ in 15.01.2015 tarihli dava dilekçesinde, davalılardan Bekir Güneş’ ten ödünç sözleşmesinden dolayı 20.000 lira alacaklı olduğunu, davalı Cemil Yıldız’dan da satış sözleşmesinden kaynaklanan 28.000 lira alacağı bulunduğunu ileri sürerek işbu davayı açtığı; talepler yönünden aralarında bir bağlantı bulunmadığı; davalılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı da olmadığı anlaşılmakla; HMK. md. 167 uyarmca davaların ayrılmasına karar verilmesi gerekmiştir.
G.D:
Açıklanan nedenlerle; Davalılara yönelik talep farklılığından dolayı konular arasında bağlantı bulunmaması nedeniyle davacının aynı dava dilekçesiyle davalılara yönelttiği davaların tefrikine, derdest işbu davanın mevcut esas numarasıyla davalı Bekir Güneş hakkında sürdürülmesine; Dosya örneğinin çıkartılarak davacının davalı Cemil YILDIZ’a karşı olan davasının mahkememizde ayrı bir esas numarası verilerek ayrı bir dava olarak görülmesine; tefrik edilen davanm da, birlikte açıldıkları tarihte açılmış sayılmasına; Dair karar, Kanun Yolu’na başvuru hakkı -nihai hükümle birlikte- kullanılabilmek üzere, tarafların yüzüne karşı açıkça okunup usûlen anlatıldı. 28.04.2014

Katip 776822                   Hakim 66275

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.