Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Davaların Ayrılması Talebi Dilekçe Örneği

Davaların Ayrılması Talebi Dilekçesi

X MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                                            :

KONU                                               : …/…/… Tarihli Vasiyetnamenin İptaline İlişkin …/… Esas Sayılı Dosyanın Ayrılması İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Mahkemenizde görülmekte olan …/…/… tarihli vasiyetnamenin iptaline ilişkin …/… esas sayılı davada, davalılardan …, davanın açılmasından sonra … İli’nde çalışmakta olduğu bir otelde tanışıp anlaştıkları bir turistle yurt dışına çıkmış, bütün aramalarımıza rağmen kendisinin izine rastlanılamamıştır.

2-) Davamızın en kısa sürede sona erdirilebilmesi açısından ve davanın ilerleyen aşamalarında davalıya  gerekli tebligatların yapılabilmesi hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir.

3-) Bu itibarla davalı … hakkındaki davanın ayrılarak diğer davalılar ve … hakkında her iki davanın ayrı ayrı takibine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER                    : 1086 S. K. m. 46 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      :  …/…E. dava dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…E. numaralı davanın ayrılmasına   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 15 Mayıs 2020 03:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.