Davadan önce satıldıkları anlaşılan taşınmazlar yönünden tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verilemez- Yargıtay Kararı

Davadan önce satıldıkları anlaşılan taşınmazlar yönünden tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verilemez

Dava, Türk Medeni Kanununun 199. maddesine dayanan tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına yöneliktir. Mahkemece talep edilen tüm taşınır ve taşınmazlar yönünden davanın kabulü ile davalının tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verilmiş ise de; davaya konu Küçükhacılar Köyünde kain 1314 ve 1315 parsel sayılı taşınmazların 14.08.2008 tarihinde bu davadan önce satıldıkları, dosyadaki tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bu taşınmazlar yönünden de tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verilmesi doğru bulunmamıştır

Ancak bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir(Y2HD, 23.02.2012, E. 2010/18769, K. 2012/3699)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 20:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.