Davadan Feragat Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

May 26, 2020 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Davadan Feragat Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

Feragat, davacının dava dilekçesi ile karşı taraftan istemiş olduğu talepten kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi, açmış olduğu bir davayı da takip et meye zorlanamaz. Davacı feragat etmek sureti ile açmış olduğu davayı sonuçlandırabilir. 

Yazılı veya Sözlü Feragat Edilebilir

Davadan feragat, davacının mahkemeye karşı yazılı veya sözlü olarak yapacağı tek taraflı irade beyanı ile olur. Sözlü feragat, duruşma esnasına yapılabilir ve feragat beyanının sözlü olarak yapılması durumunda feragat beyanı tutanağa geçirilir ve davacı tarafından imzalanır. Uygulamada genellikle dilekçe ile yapılmaktadır. 

Dava açıldıktan sonra dava hakkında verilen hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat edilebilir. Henüz açılmamış ileride açılacak olan bir davadan feragat söz konusu olmaz. Davacının feragat beyanının mahkemeye ulaşması ile feragat sonuçlarını doğurmaya başlar. Vekilin asil adına açılan davadan feragat edebilmesi için vekâletnamesinde açık yetki olması gerekir. 

Feragat ile davacı taleplerinin tamamından veya belirli bir kısmından feragat eder. Feragat ile dava konusu uyuşmazlık esastan sona erer. Kısmi feragat halinde ise, feragat edilmeyen kısım hakkında dava sona ermez. Feragat edilmeyen kısım hakkında dava görülmeye devam eder. 

Feragat Sonucu Ortaya Çıkacak Maddi Külfet

Davadan feragat eden davacı davayı kaybetmiş gibi, yargılama giderlerine mahkûm edilir. Davadan feragat eden davacı, davanın reddi halinde ödeyeceği kadar karar harcına ve ödeyeceği ilam harcının üçte ikisi oranında ilam harcina mahkûm edilir. Karşı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş ise vekâlet ücretine de mahkûm edilir. 

Feragat Edilen Dava Tekrar Açılamaz

Feragat nedeni ile reddine karar verilen davanın kesinleşmesi ile davadan feragat, kesin hüküm teşkil eder. Yani feragat nedeni ile reddine karar verilen ve kesinleşen dava, aynı taraflar arasında, aynı konuda ve aynı dava sebebine dayanılarak yeniden açılamaz. Açılırsa kesin hüküm nedeni ile reddedilir. 

Feragatten Dönmek Mümkün Müdür?

Davacının davasından feragati ile dava konusu uyuşmazlık sona erer. Feragatten dönülemez. Feragat eden feragati ile bağlıdır. Ancak feragatin iradeyi sakatlayan hallerden biri neticesine yapıldığı yani hata, hile veya ikrah nedeni ile yapıldığı ileri sürülebilir veya feragatin feshi için ayrı bir dava açılabilir. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.