Davadan Feragat Etmek Nedir? Davadan Nasıl Feragat Edilir?

Oca 16, 2019 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Davadan feragat etmek ne demektir? Davadan feragat dilekçesi davadan feragat etmek nasıl olur?

Davadan Feragat (Vazgeçme), davacı tarafın, davasındaki talep sonucundan kısmen ya da tamamen vazgeçmesidir . Davacı, açmış olduğu davayı feragat etmek suretiyle sona erdirebilir.
Davadan feragat, tek taraflı açık bir irâde beyanıyla olur.

Ne Zamana Kadar Davadan Feragat Edebilirim?

Hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat mümkündür . Feragat, bizzat yapılabileceği gibi, avukat aracılığı ile de yapılabilir . Ancak bunun için vekâletnâmede “feragatte bulunabilme” yetkisi yer almalıdır. Feragatin geçerliliği, mahkemenin kabûlüne bağlı değildir.

Davadan Feragat Nasıl Yapılır?

Feragat, kısmî olabilir. Ancak şarta bağlı feragat geçerli değildir (.HMK.309/4). Yazılı feragat, feragat dilekçesi (aşağıda feragat dilekçesi örnekleri dava çeşitlerine göre paylaşılmıştır) ile olur. Sözlü feragat ise, (duruşma sırasında ya da keşif esnâsında) tutanağa geçirilir.

Davadan Feragat Edildikten Sonra Ne Olur?

Feragat eden davacı, (davayı kaybetmiş gibi) yargılama giderlerini ödemek zorundadır. Feragate karşı (kural olarak) itiraz edilemez. Feragat, “kesin hüküm” gibi sonuç doğurur (HMK. md. 303,311/1). Feragatten dönülemez. Ancak, irâde fesâdı (irâde bozukluğu) sebebiyle iptal davasına konu olabilir.

Hangi Davalarda Feragatte Bulunmak Mümkün Değildir?

Kural olarak, her dava, feragate konu olabilir. Ancak, kuralın istisnaları da vardır. Feragat yoluyla sona ermeyen davaların başlıcaları şunlardır:

(1) Hakimlerin hukuki sorumlulukları sebebiyle Devlete karşı açılan tazminat davalarından feragat mümkün değildir.
(2) İş mahkemelerinde açılan Hizmet Tespiti davalarından feragat, davayı sona erdirmez.
(3) İflâsa karar verilmesi sonrasında iflâs davasından feragat geçerli değildir (İİK.md.165/2)
(4) Ortaklığın Giderilmesi gibi çift taraflı davalarda da feragat, davayı sonlandırmaz.

Feragat, ilk oturumda olursa, harç 1/3 oranında; diğer hallerde ise, 2/3 oranında tahakkuk ettirilir.

Feragat Talebi Örneği

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 

Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasında; mirasçı ………..,  xxxx Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 20../… E. sayılı dosyası ile açılan vasiyetnamenin iptali ve tenkisi davasından feragat etmiş olup; feragat nedeni ile dosyanın kesinleştirilerek tarafımıza mirasçılık belgesi verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Tarih

                                                                                                                                      Vekili

Dava Konularına Göre Feragat Dilekçesi Örnekleri

Davadan Feragat Etme Süreci

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.