Davadan Feragat Edilmesi Sonucu Mahkeme Karar Örneği

Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle Verilecek Karar Örneği

T.C EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
DAVA
DAVA T
KARAR T

Mahkememizde görülmekte bulunan alacak davasımn yapılan açık yargılamasında :

İDDİA: Davacı Vekili 04.04.2014 tarihli dilekçe ile müvekkilinin davalıdan 7000 Türk Lirası alacağı olduğunu, bu miktarın davalıdan tahsilinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
SAVUNMA: Davalı, talep ve davanın yerinde olmadığım beyan ederek davanın reddini istemiştir.
GEREKÇE: Davacı ve vekili, 28.11.2014 tarihli duruşmada davadan feragat ettiklerini, yargı giderlerinin üzerlerinde bırakılmasını istemişler; bu yöndeki beyanları ve imzalan tutanağa geçirilmiştir. Davacının davadan feragat sebebiyle davamn reddine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1- Feragat sebebiyle davamn Reddine;
2- Peşin alman ………..TL. harçtan, alınması gereken ……….TL. Red harcımn mahsubuyla geriye kalan………….TL. harem talep halinde davacıya iadesine;
3- Yargı giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, arta kalan avansın davacıya iadesine dair karar, tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 28.11.2014 tarihinde tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup usûlen tefhim edildi. 28.11.2014

Kâtip 138180                                                 Hâkim 118120

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.