Davadan feragat davanın fer’ilerini de kapsar- Yargıtay Kararı

Davadan feragat davanın fer’ilerini de kapsar

Davacı-davalı koca 30.03.2011 tarihinde, davalı-davacı kadın da 01.04.2001 tarihinde davalarından feragat etmişlerdir. Mahkemece, davacı-davalı kocanın boşanma davasının reddine, davalı-davacı kadının boşanma davasının kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı-davalı koca tarafından nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, boşanma hükmü 22.01.2010 tarihinde kesinleşmiş bulunmaktadır.

Hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat edilebilir. Bu nedenle feragat boşanma hükmü açısından sonuç doğurmayacaktır. Davadan feragat davanın fer’ilerini de kapsar. Davalı-davacı kadın tazminatlar, tedbir ve yoksulluk nafakası haklarından da vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle, Dairemizin 02.03.2011 tarih ve 2010/2223 esas, 2011/3599 karar sayılı onama ilamının kaldırılarak tazminatlar ve nafakalar yönünden feragat konusunda bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir. (Y2HD, 06.07.2011, E. 2011/10538, K. 2011/11632.)

Davadan feragat davanın fer’ilerini de kapsar

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 95. maddesi gereği feragat kat’i bir hükmün hukuki neticelerini meydana getirir. Taraflar 25.5.2011 tarihli dilekçeyle davalarından feragat ettiklerini bildirmişlerdir.

Davadan (asıl talepten) feragat, davanın fer’ilerini (bağlı talepleri) de kapsar. Bunun sonucu olarak; hükmün kocanın açtığı boşanma davası, velayet, tazminatlar, nafakalar ve kadının açtığı alacak davası yönlerinden feragat hakkında bir karar verilmek üzere, bozulması gerekmiştir. (Y2HD, 20.06.2011, E. 2010/14681, K. 2011/10820.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 14:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.