Bir Sayfa Seçin

Davada Yetki İtirazı Dilekçe Örneği

Mevcut bir davada mahkemenin yetkisiz mahkeme olduğunu anlaşıldıysa, bu durum İLK İTİRAZ olarak ilk cevap dilekçesinde belirtilmelidir. Aksi taktirde yetkisizlik itirazında daha sonradan bulunulamaz. Davada yetki itirazı dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.


ELAZIĞ ( ). HUKUK MAHKEMESİNE,

2015 /55 … ESAS

DAVAYA CEVAPLA İLK
İTİRAZLARINI SUNAN/DAVALI : İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KARŞI TARAF /DAVACI : Mehmet D. (TC:

KONUSU : Dava Dilekçesine Karşı Cevap ve İlk İtiraz Sunumu

DAVA DİL. TEB. TARİHİ :…./…./2018

AÇIKLAMALAR

İLK İTİRAZ SUNUMU

Taraflar arasında düzenlenen …./ /2018 tarihli sözleşmeye göre ihtilaf halinde, Malatya mahkemelerinin yetkili olacağı kararlaştırılmıştır. Davanın Malatya Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerekir. Yetkisizlik kararı verilmelidir.

ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

Müvekkilimin davacıya borcu yoktur. Kendisinden alman makinenin bedeli ödenmiştir. Buna dair belge dilekçemiz ekindedir.

SEBEPLER : 6100 sayılı HMK.

DELİLLER : ../../2014 tarihli makbuz, gerektiğinde tanık anlatımı vs.

SONUÇ                 : Sunulan nedenlerle;

Öncelikle “Yetki itirazı”mızın kabulü ile yetkisizlik karan verilmesini.

Bu talebimiz yerinde görülmediği takdirde davanın esastan reddine ve yargı giderlerinin de davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale dilerim.
Saygılarımla.. /…./..

Ekleri:                                                                                                                                                                                                                   Davaya cevap veren ve ilk  itirazlarını sunan davalı vekili

  • ../../2014 Tarihli sözleşme           
  • ../../2014 tarihli makbuz

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi